Norge i 1743 : innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli. 5. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms


utgitt av Gerd Mordt
Bok Dansk 2008 Riksarkivet (Norge)

Oppdaterer

om denne boka: Fembindsverket Norge i 1743 inneholder unike øyenvitnebeskrivelser av dagliglivet i Norge på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema.
Skildringene av norsk dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål dsom ble sendt fra det Danske kanselli i København til embedsverket i Norge våren 1743.
Vi får vite hvordan folk levde i ulike deler av landet. Beskrivelsene gir kunnskap om alt fra navneskikker og dialektord til helsebringende urter, musikkliv, villdyrplage og runeinnskrifter.
Innholdet i bøkene er ordnet etter 1700-tallets inndeling i stiftamt. Bind 5 inneholder svarene fra lokale embedsmenn i Nøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. I tillegg inngår major Peter Schnitlers besvarelse fra Nordland og Troms.
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Solum , 2008
Omfang
456 s. + 1 CD-ROM i lomme
Opplysninger
Vedlegg (1 CD-ROM): Kart over Nordland amt 1744 / Peter Schnitler
Emner
Geografisk emneord
Dewey
948.1024 . - 914.81 . - 912.4844 . - 914.844 . - 938.4 . - 938.43 . - 948.3 . - 948.39 . - 948.3903 . - 948.44 . - 948.1033
ISBN
9788256015771

Bibliotek som har denne