Inn i sakens prosa : en innføring


Marte Blikstad-Balas
Bok Bokmål 2020
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Universitetsforlaget , 2020
Opplysninger
Denne boka gir en spennende innføring i et rikt og viktig tekstunivers. Gjennom engasjerende og velinformerte analyser blir leseren kjent med både en rekke ulike sakprosatekster og måter å analysere dem på. Teksteksemplene er både gamle og nye, både med bilder, tall og bare bokstaver. Forfatterne gir både tekstteoretiske, norskdidaktiske og kunnskapspolitiske perspektiv. "Inn i sakens prosa" er nyttig lesning for alle som trenger kunnskap om sakprosa og analytiske ferdigheter. Det vil si alle norsklærere og dem som skal bli det, og studenter i andre fag i høyere utdanning der tekstkunnskap står sentralt.
Emner
ISBN
978-82-15-03688-5 (heftet)

Andre utgaver/formater

Inn i sakens prosa
Marte Blikstad-Balas og Johan L. Tønnesso...

Tale på CD · Bokmål · 2023

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Bibliotek som har denne