Identitet og praksis : etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge


Katrine Fangen
Bok Bokmål 2008

Oppdaterer

Identitet og praksis
Etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge

I Norge lever 20 000 somaliere. Hva skiller og forener dem? Hvordan finner de seg tilrette i det norske samfunn? Hvordan henger tilpasning, deltagelse og identifisering sammen? Dette er noen av de spørmålene som tas opp.

Boken baserer seg på intervjuer og samtalegrupper med somaliere bosatt i Norge. Temaer som identitet, deltagelse og opplevelse av krenkelser forstås blant annet i et lys av den enkeltes bakgrunn og posisjon i det norske samfunn.

Boken er aktuell for ulike studier der innvandring og kvalitativ forskning tematiseres (sosiologi, statsvitenskap, sosilantropologi og helse- og sosialfagene). Dessuten er den skrevet for alle som ønsker å øke sin flerkulturelle kompetanse og vite litt mer om somaliere i Norge.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Gyldendal akademisk , 2008
Omfang
198 s.
Opplysninger
Opplagshistorikk: 2. oppl. 2010 (Nkr 258.00)
Emner
Norge
Somaliere
Ethnic Groups.
Arbeid
Brukererfaringer
Brukermedvirkning
Brukerundersøkelser
Cultural identity : (NoOU)SMR00241
Cultural integration : (NoOU)SMR00242
Erfaringskompetanse
Ethnic identity
Ethnic minorities : (NoOU)SMR00394
Ethnicity : (NoOU)SMR00395
Etnisitet : (NO-TrBIB)HUME08133
Etniske grupper
Etniske minoriteter : (NO-TrBIB)HUME11180
Familie og nettverk
Flerkultyrelle
Gender role
Ikludering
Innvandrere
Integrasjon : (NO-TrBIB)HUME01488
Kjønnsroller
Konflikter
Krenkelser
Kulturell identitet : (NO-TrBIB)HUME08135
Kulturell-identitet
Minoriteter
Norway
Political participation : (NoOU)SMR00901
Politisk deltakelse : (NO-TrBIB)HUME25934
Relasjoner
Social classes
Somalia
Somalis
Sosial integrasjon
Sosiale forhold
Sosialt nettverksarbeid
Stigmatisering
Utdanning
Innvandring - Norge
Somaliere(minoritetssosiologi) - Norge
Integrering
Sosiologi
sosial integrasjon
somalia somaliere identitet etnisitet kjønn norge innvandring innvandrere integrering integrasjon sosiale forhold tilhørighet noreg religion samfunnsklasser etniske mindretal minoriteter sosiologi grupper migrasjon medborgerskap diskriminering krenkelser stigmatisering
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-05-38156-8
Hylleplass
305.896 Fan

Bibliotek som har denne