Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre


Euris L. Everett og Inger Furseth ; [E.L. Everetts deler av manus er oversatt og bearbeidet fra engelsk av Inger Furseth]
Bok Bokmål 2004 · Håndbøker (Form)

Oppdaterer

om denne boka:
Masteroppgaven. Hvordan begynne og fullføre er en praktisk håndbok for studenter i arbeidet med masteroppgaven. Boka gir en oversikt over noen av de utfordringene masterstudenter står overfor når de skal skrive oppgaven. Målet er å inspirere til et fruktbart og effektivt arbeid.
Boka gir en konkret innføring i arbeidet med alle oppgavens deler fra å finne tema og utarbeide problemstillinger til å skrive litteraturliste. Den tar for seg personlige og sosiale sider ved skriveprosessen. I tillegg har forfatterne viet mye plass til råd og konkret informasjon om litteratursøking. Teksten er illustrert med eksempler fra oppgaver innen ulike fag.
Boka er skrevet for masterstudenter innen humaniora og samfunnsfag. Studenter på andre nivåer vil også ha utbytte av den, så vel som faglærere og veiledere.
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 2004
Omfang
184 s. : ill.
Opplysninger
1. utg. Oslo : Tano Aschehoug, 1997 med tittel: Hovedoppgaven : hvordan begynne - og fullføre . - Opplagshistorikk: 2. oppl. 2006 (Nkr 199.00); 3. oppl. 2008 (Nkr 209.00); 4. oppl. 2011 (Nkr 249.00)
Emner
Dissertations, Academic as Topic
Social sciences
Writing
Fagleg forfattarskap
Forfatterskap, Faglig
Hovedoppgaver
Håndbøker
Oppgaveskriving
Samfunnsfag
Scientific publishing
Skriveteknikk
Studieteknikk
Studieteknikk - Høyere utdanning
Thesis writing
faglig-forfatterskap
oppgaveskriving mastergradsoppgaver mastergrad faglig forfatterskap masteroppgaver humaniora samfunnsfag vitenskapeligoppgaver skriving fagleg forfattarskap metodologi håndbok form
Faglig forfatterskap : (NO-TrBIB)HUME06462
Faglig forfatterskap
Forskning : (NO-TrBIB)HUME01535
Humaniora : (NO-TrBIB)HUME00001
Master thesis
Mastergrad : (NO-TrBIB)HUME19605
Methods
Research : (NoOU)SMR01026
Samfunnsvitenskap : (NO-TrBIB)HUME08995
Vitenskapelig forfatterskap : (NO-TrBIB)REAL013512
Vitenskapelig forfatterskap
Masteroppgaver
Rapportskriving
Skriving
Studenter
Fagleg forfattarskap((NO-OsBA)1112964)
Faglig forfatterskap((NO-OsBA)1112964)
Masteroppgaver((NO-TrBIB)HUME18969)
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
029.6 . - 378.17 . - 378.1731 . - 808.02 . - 808.6 . - 378.2 . - 808.06 . - 839.507 . - 808.066
ISBN
8215006841 : Nkr 189.00 . - 9788215006840

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre
E.L.. Everett
Euris L. Everett og Inger Furseth

Bok · Bokmål · 2012
Digital utgave: Søke-URL
Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre
Euris L. Everett og Inger Furseth

Tale på CD · Bokmål · 2012

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre
Euris L. Everett og Inger Furseth

Daisy lydbok · Bokmål · 2012

Tilhører NLB
Vis hos NLB