Metode og oppgaveskriving for studenter


Olav Dalland
Bok Bokmål 2000 · Lærebøker for høgskole og universitet

Oppdaterer

Metode og oppgaveskriving for studenter Boka tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving og gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Temaer som drøftes er ulike måter å samle inn data på og gjennomføring av undersøkelser, med hovedvekt på kvalitativt intervju og observasjon. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen, og forfatteren kommer med nyttige tips når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygning, form og presentasjonsteknikk. Denne tredje utgaven er betydelig revidert, med bl. a. tilføyelser om bruk av statistikk og moderne IT-kunnskap. Den har fått et nytt kapittel om kvantitative metoder, og den er omstrukturert for å være mer egnet for selvstudier.
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Gyldendal akademisk , 2000
Omfang
277 s.
Utgave
3. utg.
Opplysninger
1. utg. Oslo : Universitetsforl., 1993 . - Fra 6. oppl. med både 10- og 13-sifret ISBN . - Opplagshistorikk: 3. utg., 2. oppl. 2001; 3. oppl. 2002 (Nkr 295.00); 4. oppl. 2004 (Nkr 310.00); 5. oppl. 2005 (Nkr 340.00); 6.-7. oppl. 2006 . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Forfatterskap, Faglig
Counseling
Data Collection.
Ethics.
Interviews as Topic
Methods.
Observation
Observational Studies as Topic.
Research
Social Sciences - methods
Surveys and Questionnaires.
Writing.
Faglig forfatterskap : kildehenvisninger
Håndbok
Metoder
Normativ lingvistikk
Norsk stil
Oppgaver
Questionnaires
Rapportskriving
Samfunnsforsking
Samfunnsforskning
Samfunnslære
Samfunnsvitenskap - Teori og metoder
Samfunnsvitenskapelig-metode
Samfunssforskning
Skriftlig kommunikasjon
Skriving
Sosialt arbeid
Språkbruk
Stilistikk
Studieteknikk
hovedoppgave faglig forfatterskap oppgaveskriving metode prosjektarbeid forskningsmetoder oppgaver skriving faglitteratur helsefag sosialfag kvalitativ intervju observasjon prosjektoppgave metoder studenter sykepleie spørreskjema etikk metodologi samfunnsforsking oppgåveskriving samfunnsvitskapleg samfunnsvitenskapelig methods writing etics
Samfunnsvitenskap - Forskningsmetoder
Students
Teori og metoder
Faglig forfatterskap
Fagleg forfattarskap
Fagleg forfattarskap((NO-OsBA)1112964)
Faglig forfatterskap((NO-OsBA)1112964)
Samfunnsforsking((NO-OsBA)1119350)
Samfunnsforskning((NO-OsBA)1119350)
Sjanger
Dewey
001.42 . - 001.43 . - 300.18 . - 300.72 . - 301.018 . - 361.3 . - 361.3028 . - 371.36 . - 378.17 . - 378.19 . - 439.82 . - 808.02 . - 808.066 . - 300.1 . - 808.06
ISBN
8200452808 : Nkr 280.00 . - 9788200452805

Bibliotek som har denne