Å lese drama : innføring i teori og analyse


Frode Helland
Bok Bokmål 2011 · Lærebok
Forlaget skriver om denne boka:

Dramatikk er ikke bare noe som spilles i teateret, det er også en litterær sjanger. Lesningen av dramatekster har sine spesifikke problemer og forutsetninger. «Å lese drama» er en innføring i dramateori og -analyse.

Her presenteres ulike innfallsvinkler for å forstå drama som litterær sjanger. Forfatterne fokuserer både på tekstens oppbygning, rommet dramaet fremføres i, språket, kulissene og kommunikasjonssituasjonen. Forskjellige former for drama diskuteres med et rikt norsk og internasjonalt eksempelmateriale. Vi møter både antikkens tragedier og komedier, de store klassikerne til for eksempel Shakespeare, Molière og Ibsen, og moderne dramatikk av blant annet Beckett, Ionesco og Fosse. Slik gir boken et representativt bilde av dramasjangeren både i tid og rom.

Å lese drama har etablert seg som selve grunnboka om dramasjangeren på litteraturstudier ved universiteter og høgskoler.

2. utgave er oppdatert og nyansert.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Universitetsforl , cop. 2011
Utgave
2. utg.
Opplysninger
1. utg. 2005. - Opplagshistorikk: 2. oppl. 2015 (Nkr 399.00); 3. oppl. 2017 (Nkr 429.00)
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788215018997

Bibliotek som har denne