Hovuddrag i norsk språkhistorie


Arne Torp og Lars S. Vikør
Bok Nynorsk 2014

Oppdaterer

Forlaget skriver: Hovuddrag i norsk språkhistorie tek for seg den indre og den ytre språkhistoria. Den indre språkhistoria er strukturell den beskriv utviklinga av den moderne språkstrukturen frå det urnordiske stadiet over det norrøne til det moderne. Det er talemålet som her står i fokus. Hovudvekta ligg på den fonologiske utviklinga frå norrønt til i dag, men også morfologiske og syntaktiske trekk blir drøfta. Den ytre språkhistoria legg hovudvekta på utviklinga av dei moderne norske skriftnormalane og den spesielle språksituasjonen vår frå runene til den aller siste tida. Boka går djupare inn på sentrale emne i normeringshistoria vår: språkreformene, Ivar Aasen og målreisinga, Knud Knudsen og fornorskinga, det ideologiske grunnlaget for tilnærmingspolitikken og reaksjonane mot den.
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Gyldendal akademisk , 2014
Omfang
383 s.
Utgave
4. utg.
Opplysninger
1. utg. Oslo : Ad notam Gyldendal, 1993. - Skrevet som ledd i prosjektet Fjernord - nordisk grunnfag som fjernundervisning ved Universitetet i Bergen
Emner
Dewey
ISBN
9788205464025

Bibliotek som har denne