Historien om Norge. 3. Mot moderne tider


Karsten Alnæs
Bok Bokmål 1998 · Historie
Bind 3 av "Historien om Norge" handler om 1800-tallet, et hundreår med enorme omveltninger. Alnæs skildrer nødstider og mirakelåret 1814, et embetsmannsstyre som legger grunnen for nasjonens vekst, og et klassesamfunn som etter hvert viser ansikt. Det er også heltenes århundre; en optimismens tid med en rekke markante skikkelser som preger Norge den dag i dag. Det er tiden for det store hamskiftet på landsbygda og for fremveksten av byene. Og gjennom hele århundret holder Alnæs et fast grep om menneskenes liv og hverdag, om deres tro, håp og lidenskap.

Les boka på nett
Utgitt
[Oslo] : Gyldendal , 1998
Omfang
685 s.
Passer for
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Hauge, Hans Nielsen
Schweigaard, Anton Martin , politiker , 1808-1870
Thrane, Marcus
1771-
History
Norway
17.mai
1800 tallet
1800-1899
1800-tallet
1814-1905
Arbeiderklassen
Bedehus
Cleng Peerson
Emigration
Grunnloven
Historie
Historie - Norge
Industrialisering
Jœdene i Norge
Kaffedrikking
Kautokeino opprøret
Kommunikasjon
Kultivering
Kulturhistorie
Kulturhistorie 800-1050
Nasjonalromantikken
Noreg - Historie
Norge
Norge - Historie - 1720-1814
Norge - Historie - 1814-1884
Norge - Historie, 1814-1905
Norge - historie
Norge 1720-1814
Norge Historie III
Norge historie 1884-1905
Norge-Historie
Norge-Historie 1796-1905
Norge-Historie 1800
Norge-Historie 1814
Norge-Historie-1720-1814
Norge-Historie-1814-1905
Norges historie
Norges historie - 1800-tallet
Norsk historie
Norsk historie 1720-1905
Nyere historie
Politikk
Religiœst li v
Saga
Samer-Opprør
Samfunnshistorie
Seilskuter
Skolen
Social classes
Streiker
Utvandring til Amerika
Vekkelser
Vekkselse
Arbeidere
Bønder
Dagligliv
Embetsmenn
Klassesamfunn
1720-1814
Familien - Historie
Hygiene - Historie
Jernbaner - Historie
Nasjonalstater
Norge-Historie 1800-
Unionstid
Utvandring - Historie
Historie - 1814-1905
norge historie noreg 1800-tallet utvandring fb
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8205230307

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Historien om Norge. 3. Mot moderne tider
Karsten Alnæs

Bok · Bokmål · 2002
Historien om Norge. 3. Mot moderne tider
Karsten Alnæs

Bok · Bokmål · 2000
Les boka på nett