VannforsyningBok Bokmål 1986

Oppdaterer

Annen tittel
Utgitt
[Oslo] : Miljøverndepartementet , 1986
Omfang
1 b.
Opplysninger
"... Miljøverndepartementet startet prosjektet "Effektivisering av vannforsyningen" i samarbeid med Norske kommuners sentralforbund (NKS), Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og VAR-informasjon" - Innledningen . - På omslaget: Bedre vannforsyning billigere
Emner
Vann(mekanikk) - Eidsvoll
Vannverk - Eidsvoll
Kommuner
Norge
Vannforsyning - Forskning - Norge
Veiledninger
vannforsyning idekatalog vannbruksplanlegging effektivisering vannreservoar
Dewey
628 . - 628.1 . - 628.16
ISBN
8272437155 . - 9788272437151

Bibliotek som har denne