Personaladministrasjon : teori og praksis


Rigmor E. Grimsø ; [illustrasjoner: Einar Engebretsen]
Bok Bokmål 2005 · Lærebøker

Oppdaterer

om denne boka:
Usikkerhet og økt konkurranse i arbeidslivet medfører krav til endring og omstilling og nye organisasjons- og ledelsesformer. I en kunnskapspreget økonomi er medarbeidernes intellektuelle kapasitet, kompetanse og motivasjon en vesentlig forutsetning for organisasjonenes suksess. Utviklingen i arbeidslivet krever derfor en aktiv og fremtidsrettet ivaretakelse av personaloppgavene i en virksomhet.
Personaladministrasjon - teori og praksis har hittil solgt mer enn 20 000 eksemplarer. Boken, som er den mest omfattende innføringsbok om personaladministrasjon på norsk, er nå revidert og oppdatert. Boken setter fagområdet i et historisk og organisatorisk perspektiv, og definerer og beskriver hensikt, prinsipper og praktiske fremgangsmåter. Den er både lærebok og oppslagsbok, godt egnet ved undervisningen i faget ved universiteter og høgskoler, nyttig for linjeledelsen i dens daglige arbeid med ulike personaladministrative problemstillinger og for tillitsvalgte som ofte stilles overfor personalproblemer.
Rigmor E. Grimsø, som også er forfatter av Rekruttering og utvalg av medarbeidere - og arbeidssøkers valg av arbeidsgiver (Gyldendal Akademisk 2004), er magister i kognitiv psykologi. Hun har mange års praksis fra næringslivet, blant annet som personaladministrator. Hun har dessuten undervist i personaladministrasjon i mer enn tjue år, som amanuensis ved Norges Handelshøyskole og som dosent ved Sjøkrigsskolen.
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Egerdal, Åshild (medforf.)
Sanyang, Famara A. (medforf.)
Utgitt
Oslo : Gyldendal akademisk , 2005
Omfang
451 s. : ill.
Utgave
4. utg.
Opplysninger
1. utg. Oslo : Universitetsforl., 1992 . - 2. oppl. med 454 s. og med både 10- og 13-sifret ISBN . - Opplagshistorikk: 4. utg., 2. oppl. 2006 (Nkr 439.00) . - Har bibliografi, ordliste, register . - I en kunnskapspreget økonomi er medarbeidernes intellektuelle kapasitet, kompetanse og motivasjon en vesentlig forutsetning for organisasjonens suksess. Utviklingen i arbeidslivet krever derfor en aktiv og fremtidsrettet ivaretakelse av personaloppgavene i en virksomhet. I denne reviderte fjerde utgaven formidles oppdatert kunnskap om moderne personaladministrasjon, og boken er den mest omfattende innføringsboken som foreligger på norsk om dette emnet. Med sine mange eksempler fra norske bedrifter egner den seg både som lærebok for universiteter og høyskoler og som oppslagsbok for alle med praktisk personalansvar. Denne 5.utgaven er revidert og oppdatert.
Emner
Sjanger
Dewey
ISBN
978-82-05-48863-2 (h. ) : Nkr 499.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Personaladministrasjon : teori og praksis
Rigmor E. Grimsø

Bok · Bokmål · 1992
Les boka på nett
Les boka på nett
Les boka på nett
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Personaladministrasjon : teori og praksis
Rigmor E. Grimsø ; [illustrasjoner: Einar...

Bok · Bokmål · 2000
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Personaladministrasjon : teori og praksis
Rigmor E. Grimsø

Tale på CD · Bokmål · 2015

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Personaladministrasjon : teori og praksis
Rigmor E. Grimsø

Daisy lydbok · Bokmål · 2015

Tilhører NLB
Vis hos NLB