Norsk polarhistorie. 3. RikdommeneBok Bokmål 2004

Oppdaterer

om denne boka:
Verket beskriver den norske aktiviteten i polarområdene, i nord og i sør. Det omhandler ekspedisjonene, den vitenskapelige utforskningen, næringsvirksomheten og den politiske betydningen, fra slutten av 1600-tallet og fram til i dag. Forfatterne legger vekt på den norske virksomheten, men den settes inn i et et internasjonalt perspektiv. Dette bindet viser næringsvirksomheten i stor bredde: selfangst og hvalfangst, overvintring i fangsthytter, gruvedrift, de store fiskeriene og moderne masseturisme. Det drøftes hvilke politiske forhold som virket inn på næringene, og hvordan fangstradisjonen ble møtt av motstanden mot selfangst og andre menneskelige inngrep i naturen. Med register.
Digital utgave: Søke-URL
Originaltittel
Medvirkende
Drivenes, Einar-Arne (redakt#r)
J#lle, Harald Dag (redakt#r)
Utgitt
Oslo : Gyldendal , 2004
Omfang
595 s.
Utgave
1. utg., 1. oppl.
Passer for
Opplysninger
Verket beskriver den norske aktiviteten i polaromr#dene, i nord og i s#r. Det omhandler ekspedisjonene, den vitenskapelige utforskningen, n #ringsvirksomheten og den politiske betydningen, fra slutten av 1600-tallet og fram til i dag. Forfatterne legger vekt p# den norske virksomheten, men den settes inn i et et internasjonalt perspektiv. Dette bindet viser n#ringsvirksomheten i stor bredde: selfangst og hvalfangst, overvintring i fangsthytter, gruvedrift, de store fiskeriene og moderne masseturisme. Det dr#ftes hvilke politiske forhold som virket inn p# n#ringene, og hvordan fangstradisjonen ble m#tt av motstanden mot selfangst og andre menneskelige inngrep i naturen. Med register.
Emner
Antarktis-Geografi
Antarktis-Historie
Arktis-Geografi
Arktis-Historie
Bergen
Bergverk
Bergverksamfunn - Svalbard - Forteljingar
Fangsthytter
Fiskeri
Fiskerier
Geografi
Geografi og reise
Geografi og reiser
Hammerfest
Historie
Hvalfangere
Hvalolje
Ishavet
Ishavsfangst - Historie
Kullindustri
Kvalfangst - Historie
Naturressursar - Svalbard
Nordpolen-Geografi
Næringsliv
Næringsveger
Oljeboring
Oppdagelsesreiser
Polarområdene-Geografi og reiser
Reiser
Romferder
Svalbard
Sørpolen
Sørpolen-Geografi
Tromsø
arktiske strøk(geografi, reiser)
arktiske øyer - geografi, reiser
nordpolen(geografi, reiser)
polarområdene(geografi, reiser)
Forskning
Gruvedrift
History
Hvalfangst
Norway
Næringer
Oppslagsbøker
Polar regions
Polarekspedisjoner
Polarforskning
Polarområdene
Research
Seler (Dyr)
Turisme
Bergverksdrift
Jakt
Norge
Oppdagingsreiser
Politikk
Villmark
Antarktis
Arktis
Fangst
Fiske
Nordpolen
Næringsveier
Polarområda - Geografi og reiser
Polarområdene-Geografi
Polarområder
Polferder
Selfangst
Sydpolen
Naturressurser - Svalbard
sel hvalfangst gruvedrift næring polarområdene turisme svalbardtraktaten politikk næringer nordpolen sydpolen
Geografisk emneord
Dewey
333.7094 . - 333.709981 . - 333.709989 . - 508.911 . - 639.209 . - 639.2809 . - 639.29 . - 910 . - 910.91 . - 919.8 . - 998 . - 998.1 . - 909.091 . - 910.9 . - 910.911
ISBN
82-05-32657-6(ib) : 499.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater