Norske noveller


utvalg og innledning av Edvard Beyer
Bok Bokmål 1967 · Antologi
Flere språk: Nynorsk

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : Gyldendal , 1967
Omfang
2 b.
Opplysninger
Innhold b.2: Johannes Thrap-Meyer: Regnsommer ; Bernhard Folke stad: En forlovelse ; Kristian Elster d.y.: De lykke- lige feriedager ; Sigurd Christiansen: Drømmene ; Oskar Braaten: Entré femti øre ; Ing eborg Refling Hagen: Har du hørt det?. Nå blæs det så iskaldt ta norda n - ; Arnulf Øverland: Gud plantet en have ; Paul Gjesdahl: Eksperimen tet ; Cora Sandel: Klara. Svindel. Lola ; Sigurd Hoel: Morderen ; Finn Havrevold: Fortell om en morsom dag ; Sigurd Kvåle: Krefter ; Aksel S andemose: Agnes, min deilige sommerfugl. Hevnerens julekveld ; Jakob S ande: Kari-Henrik og hunden ; Bjørn Rongen: Grøden ; Arthur Omre: Ål i karri ; Torborg Nedreaas: Miraklet. Akvariet ; Ernst Orvil: Lek ; Tar jei Vesaas: Fødedag. Det rare. Det snør og snør ;Nils Johan Rud: Julie og den hvite hesten. Flyktningen og barnet ; Johannes Heggland: Brua over fossen ; Engvald Bakkan: Det blinde hjarta ; Torolf Elster: Situa sjonens alvor ; Johan Borgen: Natt og dag I. Legende ; Sigurd Evensmo: Nattkelneren ; Kåre Holt: Veversken. - Norges nasjonallitteratur er under redaksjon av Francis Bull. - Innhold b.1: Mauritz Christopher Hansen: Luren. Novellen ; Hen rik Wergeland: Execution - Auction - Execution - Auction ; Camilla Col lett: Forskjellige glæder ; Bjørnstjerne Bjørn- son: Trond. Faderen , Alexander L. Kielland: Håpet er lyse- grønt.En god samvittighet. Karen ; Arne Garborg: Stordåd. Han Lars i Lia ; Amalie Skram: Karens jul ; Per Sivle: Fanta-Nils ; Hans Aanrud: Jon Hjellum og Sjur Svipop. En vi nternatt ; Peter Egge: Da Peder Solberg kom hjem ; Sigbjørn Obstfelder : Sletten ; Rasmus Løland: Or vegen ; Vetle Vislie: Gasten ; Knut Hams un; Reiersen av "Sydstjærn- en". Kjærlighetens slaver ; Hans E. Kinck: <kun omtale av forf., ingen noveller> ; Tryggve Andersen: Gamle folk ; Regine Normann: Kjærligheds-roden ; Nini Roll Anker: En af de gode ; Ragnhild Jølsen: Bare en liten stein. Den tolvte i stua ; Johan Falkb erget: Fegd. Sint ; Olav Duun: Eit samliv. Millom røvarar og rettferds menneske ; Sigrid Undset: Omkring sedelighetsballet ; Johan Bojer: Fis kere ; Christian Skreds- vig: Glæas Juleaften
Emner
Sjanger
Dewey
839.823 008 . - 839.823 . - 808.3 . - 839.8 . - 839.82 . - 839.93 . - Bey . - S 839.93
ISBN
8205021066. - 9788205021068

Bibliotek som har denne