Ekspansjon i eksportfiskeria : 1720-1880


hovudredaktør: Nils Kolle ; bindredaktør: Atle Døssland ; forfattarar: Atle Døssland, Arnljot Løseth og Åsa Elstad ; biletredaktør: Aslak Kristiansen
Bok Bokmål 2014

Oppdaterer

Bind II, Ekspansjon i eksportfiskeria, tek for seg perioden frå 1720 til 1880. I løpet av perioden vart fiskeeksporten frå Noreg mangedobla. I tillegg til tørrfisk og tran, som hadde vorte eksportert frå Noreg sidan mellomalderen, vart klippfisk og sild no viktige eksportvarer. Tilverking og sal av eksportfisk skjedde i regi av både kjøpmenn og bønder i ei rekke sentra langs kysten. Folketalet langs kysten auka kraftig utover på
1800-talet, og fiskeeksporten var med på å gjere Noreg til eit relativt rikt land.
Originaltittel
Medvirkende
Døssland, Atle (forf.)
Elstad, Åsa (forf.)
Kolle, Nils (redaktør)
Løseth, Arnljot (forf.)
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2014
Omfang
613 s. : kol. ill.
Opplysninger
Har bibliografi . - Har register . - Noter s. 557-581 . - Pomorhandelen s. 347-351
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-321-0425-3(ib.)

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Ekspansjon i eksportfiskeria : 1720-1880. 2
hovedredaktør: Nils Kolle ; bindredaktør:...

Bok · Nynorsk · 2014