Lista - det eldste Norge


Per Løvhaug ; fotograf: Trygve Skramstad
Bok Bokmål 1997 · Historie

Oppdaterer

om denne boka:
Har Norges eldste by ligget på Lista? Sommeren 1996 avdekket arkeologer fra Oldsaksamlingen restene av en gildehall som har vært over tretti meter lang, og som trolig har vært senteret i en bymessig bebyggelse fra tiden fra Kristi fødsel til folkevandingstiden, 450 år senere. Det vil i så fall være den eldste bebyggelsen i sitt slag i Norge, og bare videre utgravninger og dateringer vil kunne bekrefte om dette er tilfellet. "Lista - det eldste Norge" er en vakker og spennende presentasjon av et av Norges mest særpregede landskaper. Så langt tilbake som for 13500 år siden kan de første mennesker ha satt spor etter seg her, jegere som kom trekkende fra Nordsjøkontinentet inn til kanten av den store breen. Siden har de fylt dette landskapet med imponerende og vakre kulturminner fra steinalderen til vår egen tid. Gravhauger, bronsegjenstander, gullmynter, glass fra romertiden, minner om kapertid og ikke minst kongsgården Huseby vitner om at Lista har vært et maktsentrum i Norge i mer enn to tusen år.
Les boka på nett
Medvirkende
Skramstad, Trygve (fotogr.)
Utgitt
[Oslo] : Cappelen , 1997
Omfang
176 s. : ill.
Opplysninger
Serietittel fra løst omslag . - Bibliografi: s. 176 . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-02-15456-1(ib.) : Nkr 368.00

Bibliotek som har denne