Frå segl til damp : fiskedampskip på Sunnmøre før 1908


Johan Ottesen
Bok Nynorsk 2002 · Maritim

Oppdaterer

om denne boka:

På slutten av 1800-talet byrja åttringen og bankskøytene å få konkurranse frå dampdrivne fiskefarty. Det skulle ikkje gå mange åra før årar og segl vart erstatta med dampmaskiner og motorar til framdrift av fiskefloten.

Kring år 1900 byrja ei sterk utbygging av dampskipsfloten på Sunnmøre. Ei stund hadde også landsdelen bortimot halvparten av alle dampdrivne fiskebåtar her i landet.

Den nye båttypen kravde meir kapital enn den tradisjonellefiskarbondenkunne makte. Det vart difor særleg handelsmenn med tilknyting til fiskerinæringa som skulle bli føregangsmenni overgangen til dampdrift.

I denne boka får vi historia, frå «vogge til grav», til mange av dei båtane som var sentrale i denne store og viktige omlegginga av fiskerinæringa.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Ulsteinvik : Fotoarkivet , 2002
Omfang
144 s. : ill.
Emner
Porsgrunds mekaniske værksted
Brand III
Båtar
Dampbåtar
Fiske-Møre og Romsdal
Fiskebåter - Historie
Fiskedampskip - Norge
Fiskefartøyer - maskindrevne - norsk
Lokalhistorie
Møre og Romsdal - Historie
Rutebåtar - transport
Seglbåtar
Seglskip
Sjøfartshistorie
Sjøfartøyer
Sjøfartøyer(skipsteknikk)
Skip
Skip(sjøtransport)
båter(skipsfart)
1885 - 1908
Dampfartøy
Dampskip
Fiske
Fiskefartøy
Fiskefartøyer
Fiskeri
Fiskerier : (NO-TrBIB)HUME07625
Norge
Oppslagsbøker
Sunnmøre
1800-tallet
1900-1914
Båter
Dampskip(transport)
Fangstfartøy
Ishavsfangst
Rutebåter
Rutebåter(transport)
Skipsregister
Dampskip(Fiskebåter) - Historie
Fiskebåter(transport) - Norge - Historie
Fiskefartøy(sjøfart) - Fangstfartøy - Dampskip
Fiskefartøy(transport)
Norge - Historie
Fiskefartøy(kystfart) - Norge
Fiskefartøy(teknikk) - Historie
Historie
Transport
dampskip fiskefarty sunnmøre fiskebåtar
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8299530830

Bibliotek som har denne