Frå Asker til Eden : historia om askerkretsen 1897-1924


Alfred Fidjestøl
Bok Nynorsk 2014 · Biografi

Oppdaterer

Den såkalla Askerkretsen rundt Arne og Hulda Garborg og Marta og Rasmus Steinsvik på Labråten i Hvalstad i Asker, var ein kulturpolitisk maktfaktor som har vore med å endre og påverke korleis Noreg ser ut den dag i dag.

Eit lite og skiftande miljø bygde opp den riksdekkande landsmålsavisa Den 17de Mai, det alternative nasjonalteatret Det Norske Teatret, ein reetablert folkedans- og bunadstradisjon og sette i verk ei rad større omsetjingsprosjekt, frå Homer til Holberg. Dei arbeidde med å gjere det norske folket meir heime i sitt eige land, samstundes som dei etter opprivande oppvekstar og vaksenliv freista å etablere personlege heimar for seg sjølve og familiane sine.

Berre kilometer unna den parallelle Lysakerkretsen, omkring mannsidolet og polfararen Fridtjof Nansen, putla ein sjukeleg og hypokondrisk gjeng landsmålspionerar i åkeren, og freista å omskape ein konkret hage i Asker til ein Edens hage for det nye Noreg.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Samlaget , cop. 2014
Omfang
288 s., pl. : ill.
Emner
Bojer, Johan , forfatter , 1872-1959
Braaten, Oskar
Garborg, Arne
Garborg, Hulda , forfatter , 1862-1934
Løland, Rasmus , forf. , 1861-1907
Mortensson, Ivar , 1857-1934
Mortensson-Egnund, Ivar , 1857-1934
Mortensson-Egnund, Karen , 1866-1929
Nissen, Fernanda , 1863-1920
Nissen, Oscar
Nygard, Olav
Schjøtt, Stener Johannes Stenersen , 1844-1920
Steinsvik, Marta , 1877-1950
Steinsvik, Rasmus , 1863-1913
Uppdal, Kristofer , 1878-1961
Valstad, Otto , 1862-1950
Valstad, Tilla , 1871-1957
Askerkretsen
Den 17de Mai
Labråten : (NO-TrBIB)98021555
Akershus Fylke
Biografisk
Forfattere - Asker
Historie
Historiske atlas
Hvalstad
Hvalstad(Asker)
Kulturhistorie Norge Nynorsk språk Norsk litteratur Teater Historie Kultur
Kulturhistorie
Kunstnere
LOKAL
Målsaka
Nasjonal egenart - Norge
Norsk litteraturhistorie
Nynorsk tekst
Riksantikvaren
Undergrunnskultur
motkultur - sosiologi
popkultur
språk - norge
subkultur - sosiologi
subkulturer(sosiologi)
Askerkretsen, Norske forfattere, Bjørnson og Labråten, Løland-huset, Det Norske Teatret, Marta Steinsvik og Hulda Garborg, Arne Garborg og Rasmus Steinsvik, Ivar Mortensson, Steinar Schjøtt, Lysakerkretsen, Karlstadforhandlingene, 1905 og Unionsspørsmålet, Garborgs Georgisme, Kristofer Uppdal, Tuften Garborg, Olav Nygard, Norsk Teosofisk Samfunn og Rudolf Steiner og Marta Steinsvik, Anders Underdal, Verdskrigen, Den indre Askerkrets og den ytre Askerkrets, Bergljot Uppdal, Tiilla Valstad, Eden - metaforen, Slutten på Askerkretsen, Landsmålsavisen Den 17de Mai, Holberg til Homer, Hagen i Asker skulle bli til Edens Hage, Kulturpolitikk,
Askerkrinsen
Asker - Kulturhistorie - Hvalstad
Biografier
Kulturpolitikk - Historie - Norge
Kulturpolitikk(lokalforvaltning) - Norge
Samlingsbiografier
kultur kulturhistorie norge noreg nynorsk språk norsk litteratur teaterhistorie målsak
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
439.82 . - 839.8209 . - 301.2 . - 306.1 . - 306.4092 . - 306.409481 . - 439.829 . - 792.09481 . - 839.82 . - 839.9 . - 920 . - 948.1042 . - 948.105 . - 948.105092 . - 306.092 . - 306.09481 . - 948.2241 . - 306 . - 948.1 . - 948.104 . - 948.17 . - 948.22
ISBN
9788252184594 : Nkr 399.00

Bibliotek som har denne