Vannbåret varme i boliger : grunnlag og praktiske utførelser


Sverre Fossdal, Per Gundersen og Bjørn-Roar Krog
Bok Bokmål 2006

Oppdaterer

om denne boka:

Anvisning 41 presenterer løsninger med vannbåret varme for nye boliger. Det er særlig lagt vekt på å gi energieffektive konstruksjonsløsninger som reduserer varmetapet og det tilhørende oppvarmingsbehovet i boligene. Videre er anvisningen ment som et hjelpemiddel til vurderinger av inneklima, energiforbruk og praktiske løsninger i forbindelse med vannbårne varmesystemer.

I Norge har det totale energiforbruket til oppvarming av boliger økt de siste 30 årene til tross for at husene er bedre isolert enn tidligere. Den viktigste årsaken er skjerpede krav til komfort.

Knapphet på elektrisk kraft og økte strømpriser har ført til større interesse for vannbåret varme i boliger: Myndighetene har som mål å øke bruken av vannbåret varme for å redusere andelen elektrisk kraft til oppvarming og øke energifleksibiliteten. I dag installeres vannbåret varme i omtrent 30 % av alle nye eneboliger.

Anvisningen inneholder kunnskap som boligprodusentene kan bruke til å velge de beste løsningene for kjøpere av nye boliger og boliger i rehabiliteringsprosjekter hvor man vurderer bruk av vannbåret varme.

I beskrivelsen av varmeanleggene er det lagt vekt på golv-, tak- og veggvarmeanlegg. I dag er golvvarmeanlegg mest utbredt blant disse oppvarmingsformene.

Anvisningen har to hoveddeler:
§ Første del beskriver forhold knyttet til det komfortmessige ved vannbåret varme og inneholder en
beskrivelse av alternative energikilder og bruken av dem.
§ Andre del presenterer energieffektive konstruksjonsløsninger for ulike systemer med vannbåret
varme: golvvarmeanlegg, veggvarmeanlegg, takvarmeanlegg samt radiatoranlegg.

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Norges byggforskningsinstitutt , c2006
Omfang
90 s. : ill.
Emner
Dewey
697 . - 693.8 . - 697.4
ISBN
8253609043

Bibliotek som har denne