Kirkesamfunn i Norge : innføring i kirkekunnskap


Ola Tjørholm (red.)
Bok Bokmål 2018 Hans Eirik Aarek

Oppdaterer

Denne boken gir en oppdatert presentasjon av ulike tros- og kirkesamfunn i Norge. Den fokuserer på trossamfunn som har lang historie og bred oppslutning, men tar også for seg nye migrantmenigheter som har etablert seg i de senere årene. I tillegg presenterer den de anglikanske og reformerte kirkene. I sum formidler boken innsikt i det mangfoldige og fascinerende, men også utfordrende og til tider komplekse kirkelige livet som utspiller seg i Norge.
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Cappelen Damm akademisk , 2018
Omfang
367 s. : ill.
Opplysninger
Kirkesamfunn i Norge - innføring i kirkekunnskap gir en oppdatert presentasjon og drøfting av ulike tros- og kirkesamfunn som virker i Norge. Boken fokuserer på trossamfunn med en forholdsvis lang historie og en relativt bred oppslutning, men omtaler også de nye kristne migrantmenighetene som har etablert seg i Norge de siste årene. Den presenterer dessuten to store, globale tradisjoner som bare i mindre grad er representert her til lands; de anglikanske og reformerte kirkene.I tillegg til å gi oversiktskunnskap om de enkelte kirkesamfunn, er formålet med boken å videreutvikle den tradisjonelle konfesjonskunnskapen ved å presentere en innføring i kirkekunnskap. «Kirkekunnskap» har i likhet med konfesjonskunnskap et normativt grunnlag, men er likevel mer empirisk og deskriptivt orientert enn konfesjonskunnskapen.I sum formidler boken innsikt i det mangfoldige og fascinerende, men også utfordrende og til tider komplekse kirkelig livet som utspiller seg i Norge.
Emner
Geografisk emneord
Noreg . - Norge
Dewey
ISBN
9788202594756(h.) : Nkr 469.00

Bibliotek som har denne