Ferdigmelding


Statsbygg
Bok Bokmål 1995

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : Statsbygg , 1995-
Omfang
b. : ill. (mange kol.), fig.
Opplysninger
Biblioteket har: Nr 479 (1995)- . - Følgende rapporter er katalogisert som egne poster: nr 508 : Høyesteretts hus (tnr 85546) ; nr 530 : Stiftsgården (tnr 85545) ; nr 534 : Trøndelag Teater (tnr 86118) ; nr 598 : Sametinget (tnr 94535) ; nr 673 : Den Norske Opera & Ballett (tnr 111849)
Emner
Arkitektur, Norsk
Offentlige bygninger
Alta ungdomssenter
Arendal fengsel - Avdeling Håvet
Arkitekthøgskolen i Oslo
Bygdø kongsgård - Hovedbygning og tjenerfløy
Dansk/norsk ambassade - Maputo, Mosambik
Filmens hus(Oslo)
Gjøvik omsorgssenter for barn
Glomdalsmuseet(Elverum) - Nybygg og påbygg
Gulating lagmannsrett
Halden fengsel
Havarikommisjonen for sivil luftfart
Havforskningsinstituttet - Forskningsstasjonen Flødevigen
Hålogaland teater
Høgskolen Stord/Haugesund - Rommetveit
Høgskolen i Agder(Kristiansand)
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø - Avdeling for lærerutdanning (nytt bibliotek)
Høgskolen i Gjøvik - Bygg A og Bygg M
Høgskolen i Gjøvik - Nytt sentralbygg
Høgskolen i Hedmark - Alf Prøysens hus
Høgskolen i Hedmark - Avdeling for skog- og utmarksfag (Evenstad nybygg)
Høgskolen i Lillehammer - Den norske filmskolen
Høgskolen i Lillehammer - Ombygging
Høgskolen i Molde - Britveien 2
Høgskolen i Nesna - Sentralbygg
Høgskolen i Nord-Trøndelag - Nordlåna
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold - Remmen
Høgskulen i Sogn og Fjordane - Fosshaugane Campus
Høgskulen i Sogn og Fjordane - Vievegen 2
Høgskulen i Volda
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt - Aktivitetsbygg
Ivar Aasen-tunet
Justisbygget(Kristiansand)
Kirkenes - Kielland Torkildsens gate 1
Kongelig Norsk generalkonsulat Murmansk
Kunstnernes hus(Oslo)
Kvæfjord ungdomssenter
Longyearbyen skole - Kulturskolen
Magnormoen kontrollstasjon
Mandal ungdoms- og familiesenter - Seksjon Lunde
Nasjonalbiblioteket(Mo i Rana) - Depot II, automatlager og kontorbygning
Nasjonalmuseet - Arkitektur
Nidaros domkirke - Besøkssenteret
Nobels fredssenter
Nordnorsk kunstmuseum
Norges Handelshøyskole(Bergen)
Norges landbrukshøgskole - Bioteknologibygningen
Norges musikkhøgskole - 2. hus
Norsk vegmuseum
Oslo bispegård
Oslo fengsel - Aktivitetsbygg
Oslo politidistrikt - Ny sentralarrest
Oslo - Victoria terrasse
Pilestredet Park - Utomhus og infrastruktur
Planteforsk - Plantevernbygningen
Politiets utlendingsinternat - Trandum
Regjeringskvartalet
Riksarkivbygningen
Riksarkivbygningen - Fjellmagasin, hall D
Rogaland Teater
Royal Norwegian embassy, Managua
Samisk vitenskapssenter
Senter for nordlige folk
Skien barne- og familiesenter
Skiptvet omsorgssenter for barn
Skåland ungdomsbase
Slottsplassen(Oslo)
Statens havarikommisjon for transport
Statens vegvesen - Kontrollstasjon Tromsdalen
Statistisk sentralbyrå - Avdeling Kongsvinger
Statlig kontrollområde Svinesund
Statped Vest
Statsarkivet i Bergen
Stavanger fengsel
Steinkjer tinghus
Stjørdal ungdomssenter
Storskog grensekontrollstasjon
Svalbard forskningspark
Svalbard globale frøhvelv
Tinghuset i Tromsø, Fridtjof Nansens plass 17
Tromsø fengsel
Trondheim fengsel
Tune barnehjem
Tønsberg ungdoms- og familiesenter - Seksjon Barkåker
Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Sørhellinga
Universitetet i Agder - Sigurd Køhns hus
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen - Bygg for biologiske basalfag
Universitetet i Bergen - Nytt Studentsenter
Universitetet i Oslo - Domus Academica
Universitetet i Oslo - Domus Medica
Universitetet i Oslo - Georg Morgenstiernes hus
Universitetet i Oslo - Harald Schjelderups hus (tilbygg)
Universitetet i Oslo - Ole-Johan Dahls hus
Universitetet i Oslo - Psykologisk institutt
Universitetet i Stavanger - Undervisnings- og administrasjonsbygg
Universitetet i Tromsø - Teorifagbygget
Universitetsbiblioteket i Oslo
Vadsø ungdomssenter
Veterinær grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn
Victoria terrasse, Nordkvartalet
Villa Grande
Åna fengsel
Ås ungdomssenter
Dewey

Bibliotek som har denne