Eidsvold-galleri : med en kortfattet Eidsvoldshistorie og biographier


Paul Botten-Hansen
Bok Bokmål 1856 · Biografisk

Oppdaterer

Les boka på nett
Utgitt
Christiania : Jac. Dybwad , 1856-1860
Omfang
88 s., pl. : port.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Aall, Jacob , jernverkseier og politiker , 1773-1844
Anker, Peder , godseier og politiker , 1749-1824
Apeness, Ole Rasmussen , gårdbruker og politiker , 1765-1859
Christie, Wilhelm Frimann Koren , sorenskriver og politiker , 1778-1849
Collett, Johan , fogd og politiker , 1775.1827
Fabricius, Jens Schow , kommandør og politiker , 1758-1841
Grøgaard, Hans Jacob , prest og politiker , 1764-1836
Hegermann, Diderich , oberst og politiker , 1763-1835
Heyerdahl, Hieronymus , prest og politiker , 1773-1847
Konow, Thomas , løytnant og politiker , 1796-1881
Koren, Arnoldus von Westen Sylow , sorenskriver og politiker , 1764-1854
Krohg, Hilmar Meincke , amtmann og politiker , 1776-1851
Lundegaard, Theis Jacob Thorkildsen , gårdbruker og politiker , 1774-1856
Løvenskiold, Severin , kammerherre og politiker , 1777-1856
Mellebye, Zacharias Rasmussen , sersjant og politiker , 1781-1854
Meltzer, Frederik , kjøpmann og politiker , 1779-1855
Motzfeldt, Frederik , byfogd og politiker , 1779-1848
Møller, Alexander Christian , lege og politiker , 1762-1847
Steenstrup, Poul , bergmester og politiker , 1772-1864
Stoltenberg, Carl Peter , kjøpmann og politiker , 1770-1830
Sørbrøden, John Hansen , gårdbruker og politiker , 1775-1857
Thorsen, Even , matros og politiker , 1778-1867
Wedel-Jarlsberg, Herman Johan Caspar , greve og politiker , 1779-1840
Weidemann, Lauritz , sorenskriver og politiker , 1775-1856
Rigsforsamlingen paa Eidsvold (1814) : (NO-TrBIB)90918300
Biografier
Biografier(samlinger)
Norge-Historie 1814
Eidsvoll
Eidsvollsmenn
Riksforsamlingen på Eidsvoll
norge
portretter
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
920 . - 923.2 . - 948.1034

Bibliotek som har denne