Vestlandets historie. Bind 1. Natur og næring


hovudredaktør Knut Helle ; medredaktørar Ottar Grepstad, Arnvid Lillehammer og Anna Elisa Tryti
Bok Nynorsk 2006

Oppdaterer

om denne boka: Vestlandets historie handlar om Vestlandet og vestlendingen gjennom tidene, om det som bind landsdelen saman og dei lokale forskjellane og motkreftene som skaper spenning i historia. Vi ser Vestlandet både innanfrå og utanfrå, og i forhold til resten av landet og verda omkring. Verket er rikt illustrert med over tusen historiske og unike bilete, nye foto og teikningar, landskapsportrett, biletkunst, rekonstruksjonar og temakart.
Dette første bindet, NATUR OG NÆRING, handlar om samspelet mellom naturvilkår og næringsdrift i landsdelen. Sjøvendinga - frå første stund med fiske og fangst, etter kvart sjøfart, og i nyare tid havbruk og olje- og gassutvinning - har heile tida vore sterk, også etter at mykje av samferdsla er flytta over til land og luft. Landbruket var hovudnæringa gjennom nesten fire tusen år, fram til 1800-talet då industrien slo rot. I dag er Vestlande industrilandsdelen i Noreg, men målt etter sysselsetjing dominerer likevel offentleg og privat tjenesteyting.
Originaltittel
Medvirkende
Grepstad, Ottar (redaktør)
Utgitt
Bergen : Vigmostad & Bjørke , cop. 2006
Omfang
359 s. : kol. ill.
Opplysninger
Har bibliografi, innholdsfortegnelse, noter, register . - "Vestlandets historie" i tre bind beskriver samhandling og samanbindande forhold i landsdelen gjennom tidene, men òg skilnader og spenningar. Vestlandet blir sett i forhold til resten av landet og ei større omverd. Dette er den første verkelege landsdelshistoria som er gitt ut i Noreg. "Natur og næring" er det første bindet i "Vestlandets historie". Boka omhandlar samspelet mellom naturvilkår og næringsdrift i landsdelen opp gjennom tidene. Sjøvendinga har heile tida stått sentralt i så måte: frå første stund med fiske og fangst, etter kvart med sjøfart og i nyare tid med havbruk, olje- og gassutvinning. Like fullt var landbruket hovudnæringa heilt fram til midten av 1800-talet, då industrien slo rot. Vestlandet er i dag industrilandsdelen i Noreg.
Emner
Historie
Norge
Næringsliv
Vestlandet
Aluminiumsverker på Vestlandet
Bergen
Bilen kommer til Vestlandet
Brobygging på Vestlandet
By og tettstedhistorie
Byar i vest og historie
Ei soge om Vestlandet
Fiskeriet på Vestlandet
Fjordlandet
Fra og med Rogaland i sør til og med Møre og Romsdal
Frigjort fra fjorden
Gassanlegg
Hermetikkfabrikkene
Hordaland
Hordaland-Historie
Jernbanen kommer til Vestlandet
Kulturhistorie
Landbruket på Vestlandet i historisk lys
Mennesket tar landet i bruk
Mongstad og Nyhamna
Næringsliv og sysselsetjing på Vestlandet
Olje og gasseventyret på Vestlandet
Reiseliv
Reiselivet
Rogaland
Rogaland-Historie
Sildeeventyret - sildemel og sildeoljefabrikkene
Skipsbygging på Vestlandet
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane-Historie
Storebåten
Sunnfjordbåten
Vestlandet-Historie
Vestlandets bygdesamfunn
Vestlandets kulturtradisjonar
Fiske - Vestlandet
Norge-Historie
Næringsliv(sosialøkonomi) - Vestlandet
Veier - Vestlandet - Historie
Industri
Kystkultur
Landbruk
Sysselsetting
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-419-0400-2 . - 82-419-0401-0 . - 978-82-419-0400-4 . - 978-82-419-0401-1
Hylleplass
q 948.33 Ves/1

Bibliotek som har denne