Slaget i Lyngør 1812 : Najadens tokt i historiens lys


Knut Heidem
Bok Bokmål 2012 · Lokal

Oppdaterer

I denne boken gjøres det omhyggelig rede for de militære begivenhetene. Også sivilbefolkningens opplevelser får sitt eget kapittel, som dessuten tar for seg Lyngør som uthavn på sørlandskysten. Begivenhetene settes inn i en videre historisk sammenheng der den storpolitiske og strategiske bakgrunnen trekkes opp.
Utgitt
Tvedestrand : Bokbyen forl. , cop. 2012
Omfang
269 s. : ill.
Opplysninger
Undertittel på omslaget: Najadens tokt i historisk lys
Emner
Dictator(fregatt)
Najaden
Dictator (skip) : (NO-TrBIB)7080698
Najaden (skip) : (NO-TrBIB)90961579
Najaden(fregatt)
1721-1814
1812
Historie
Krigsårene 1807-1814
Norge
Slaget ved Lyngør
Andre legendariske orlogsfartøyer
Dansk-Norske styrken
Engelske Dictator
Fregatten Najadens skjebne
Lyngør
Lyngør-slaget
Napoleonskrigene, 1800-1815
Norge 1720-1814
Norge-Historie-1720-1814
Sjøforsvar - Aust-Agder
Sjøkriger
Sjøslag
Skipshistorie
Skomakerlegenden
Tvedestrand
Vest-Agder
marinen - militær historie
norge(historie ) - 1720-1814
sjøstrid - historie
1720-1814
1800-tallet : (NO-TrBIB)HUME10978
Blokade
Lokalhistorie : (NO-TrBIB)HUME12564
Napoleonskrigene (1799-1815) : (NO-TrBIB)HUME04002
Napoleonskrigene
Sjøkrig : (NO-TrBIB)HUME11999
Aust-Agder - Historie
Europa - Historie - 1789-1815
Krig
Kriger
Norden - Historie
Norge historie(1789-1815)
Norge-Historie 1800-
1523-1814
Lyngør(Tvedestrand) - Historie
lokalhistorie tvedestrand lyngør napoleonskrigene europa 1799-1815
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
948.3113 . - 387.22 . - 948.1033 . - 359.009 . - 623.82 . - 948.1024 . - 948.103 . - 948.1033 H . - 958.1033 . - 948.3 . - 948.31 . - 948.3113033 . - 948.32 . - 948.311 H . - 359 . - 387.2 . - 387.25 . - 948.311303
ISBN
978-82-92920-26-8
Hylleplass
948.1033 Hei

Bibliotek som har denne