Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m.


fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 1. januar 1995
Bok Bokmål 1996 Norge

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Departementet , 1996
Omfang
38 s.
Utgave
2. utg.
Opplysninger
Fastsatt med hjemmel i lov av 19. mai 1993 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv. (næringsmiddelloven) ... Videre lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) ...
Emner
Forskrift
Forsyning
Vann
Vannbehandling
Vannforsyning
lovgivning forskrifter voksenopplæring
Dewey
ISBN
8245602914

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m.
Norge
fastsatt av Sosial- og helsedepartementet...

Bok · Bokmål · 1995
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL