Brandbu'stikka : lokalhistorisk kvartalskrift for BrandbuBok Bokmål 1986

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Stenersen, Helge (redaktør)
Utgitt
[Brandbu : H. Stenersen] , 1986
Omfang
48s. : ill.faks.fig.port.
Utgave
Nr 5
Opplysninger
Omsl.tit. . - Tema: Biblioteket fyller 100 år . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Alm, Esther , jordmor
Andresen, Kasper , baker , 1871-1960
Anthi, Einar
Aschim, Ingeborg Kristine , 1905-1958
Aschim, Karen
Aschim, Per , Flyvere - Lokalhistorie
Berge, Gunnar , Flyver - Lokalhistorie
Berger , drukningsulykken i Gulsjøen der en hel familie druknet , 1922 - Lokalhistorie
Berven, Anna , 1925-2003
Bilden, Edvard , mekaniker
Bjartnes, Bodil , 1934-2008
Blokhus, Julia
Boyesen, Einar
Boyesen, Jens Mogens
Boyesen, familien
Brenna, Torstein
Clausen, Birger T.A. , radioreparatør
Clüver, Bernt
Dahlstrøm, Ella , skuespiller
Deinboll, Kristine Bryn , fotograf
Dæhlen, Kristian Nilsen , 1863-1926
Egge, Ola , 1871-1957
Elvestuen, Per , 1863-1917 - Utvandring
Engnestangen, Hans
Engnæs, Erik , Flyver - Lokalhistorie
Frogner, Ingeborg , jordmor
Funnemark, Cille
Gabrielsen, Hans Julis , statsråd og fylkesmann , 1891-1965
Grimsrud, Erik A. - Lokalhistorie
Grimstad, Lars , lege
Grinager, Lars P. - Fiolinbygger - Lokalhistorie
Grinaker, Einar E. , 1900-1979
Gundersen
Gundersen, Helene , Maler - Lokalhistorie
Gunnerud, Jørgen : Til odel og eie
Halvdan Svarte
Hole, Andrea
Hole, Peder
Horn, Kristian , 1903-1981
Huseby, Ingeborg saxe , prestefrue
Hvamstad, Iver Larsen , 1843-1903
Hvinden, Arnt Augestad , 1917-1974
Hvinden, Arnt , Flyver
Hæreid, Jens , 1867-1969
Jacobsen, Halvor , 1849-1934
Juel, Karen , jordmor
Kalmer, Kristian
Kjensberg, Arvid , 1939- - Arbeidslønn - Lønn
Kjos, Arne
Knudsen, Knut Nyland , frisør
Knutsen, Egil , bryter , 1931-1967
Larsen, Harry
Lie, Finn , redaktør og forfatter , 1893-
Lind, Carl Victor , 1906-1966
Linnerud, Berit Irene
Lysen, Anne
Lysen, Kjersti , 1898-1980
Løvstuhagen, Lars
Mordt, Mosse , jordmor
Munthe, Gerhard
Nielsen, A. K. , komponist , 1890-1960 - Fjellsangen - Gjest Baardsen - Lokalhistorie
Nordlie, Anna , jordmor
Ringen, Andreas , 1924-2005
Ruud, Sofie , jordmor
Rækstad, Palmer , lege
Røisli, Inger Johanne , lyriker , 1943-1999
Røken, Jacob , lege
Røseth, Kjell , forfatter , 1934-1999
Røssum, Thor
Seiersten, Marion
Sittpå, Marius Nilsen , stolmaker
Skari, Edvard Otto Rossing , Malere - Lokalhistorie
Skavern, Margaret , jordmor
Skjøtskift, Torleiv , Lærere - Lokalhistorie
Smedshammer, slekta - Utvandring
Staksrud, Michael , skøyteløper som druknet i Gjersjøen , -1940 - Lokalhistorie
Staxrud, Arve
Staxrud, Gunnar , frontkjemper
Staxrud, Olav
Staxrud, Ole L.
Staxrud, slekten - Cuba - Utvandring
Steffensen, Hans
Stenersen, Adolph - Lokalhistorie - Jomfruøyene
Stenersen, Bent - Lokalhistorie - Dvergsten
Stenersen, Svend - Dvergsten - Lokalhistorie
Støren, Carl Peter Theodor , lege , 1852-1942
Syrrist, Kesta , danselærer
Sørby, Marit Hege , lyriker , 1924-2005
Søvik, Erling , 1905-1984
Thingelstad, Anders
Thygesen, Rudolf
Tingelstad, Anne
Tingelstad, Marit , 1938-
Tingelstad, Marta
Tollefsen, Astrid , lyriker , 1897-1973
Toresen, Brynjulv , 1922-
Treholt, Thorstein , 1911-1993
Ulsnæs, Thorvald , 1887-1982
Waalen, Gudmund , arkitekt , 1926-
Werenskiold, Erik
Westhagen, Nikolai , 1902-1985
Alfa skofabrik ( :) Brandbu
Augedal barnehage
Bjoneroa samvirkelag
Bjørklund ungdomslag - fotografier
Blokhus-kafeen
Brandbu amatørteater : Den røde lygte
Brandbu betongindustri - Røykenvik
Brandbu bibliotek - Gran bibliotek
Brandbu bokhandel
Brandbu båndsagfabrikk ( :) Skari
Brandbu framhaldsskole
Brandbu fysikalske institutt
Brandbu husmorlag
Brandbu mannskor
Brandbu meieri
Brandbu samvirkelag
Brandbu sanitetsforening . Bjørklund helselag
Brandbu trygdekasse
Brandbu turnforening
Brandbu typografiske forening
Brænden auto - Bilforhandlere
Djerv
Drosjesentralen
Eidsand Camping
Engnæs træsliberi
Fagerlund skole(gamleskolen)
Fagertun(sykehjem)
Fredheim barnehage
Frelsesarmeen ( :) Brandbu
Gran bibliotek
Gran og Brandbu lærerforening
Gresvig sportsartikkelfabrikk
Hadeland AS(avis)
Hadeland Energiverk
Hadeland elektrisitetsverk
Hadeland meieri
Hadeland og Land sorenskriveri
Hadeland reiseliv
Hadelandhus AS
Hadelands turistforening
Hellum AS
Hennung skole
Horns hotel
Jaren damekor
Jaren hotel
Jaren mannskor
Jaren sanglag
Kammerskoret
Marienlyst
Midtre Brandbu husmorlag
Mjønvald kafe
Mjønvald snekkerverksted
Moen barnehage
Moen indremisjonsforening
Nordre Brandbu husmorlag
Opland radiofabrikk
Opplandsbanken
Per's mat og vinhus ( :) Brandbu
Randsfjordens fællesfløtningsforening
Reisetrafikklaget for Hadeland og Land
Riksteatret
Rosendal klekkeri - Rosendal mølle
Rækstadtangen sag
Røykenvik brenneri - Eksplosjoner
Røykenvik ungskarsklubb
Sevaldrud smie ( :) Bjoneroa
Tingelstad gård og pensjonat ( :) Tingelstad
Tingelstad poståpneri
Tingelstad skytterlag
Tysklandsbrigaden
Veierød AS
Vigga-trykk
Advokater - Sakførere
Andfossen bruk - Lokalhistorie
Augedal(gård)
Avisfeide(Einar Anthi vs Jens Hæreid)
Badstua - Nordre Brandbu
Badstuer
Bakeri - Brovolden
Bankvesen
Baskerudmoen jernbanestasjon
Bentebøle
Billøp - Bergstjernet
Blekenengen - Bleiken - gård - Randum
Bokhandel
Boksing
Brandbu hotell
Brandbu - Lokalhistorie
Brandbu(dampskip)
Brann - Pølseproduksjon - Røykenvik - Smiubakken
Brennerier - Eksplosjoner - Røykenvik
Brennevinsforbud
Bruer
Busser - Lokalhistorie
Butikker
Båndsagfabrikker
Dagligvarehandel
Dampskipsekspedisjon - Dampskip - Røykenvik
Dansefester - Krigen 1939-1945
Dansekurs
Delfin(båt)
Elken-huset
Fagerheim(villa) - Røykenvik
Fagerhus(herredsskogmesterbolig)
Fiskeoppdrett
Flatbrød-bakeri - Bleiken
Fogder
Folkvang
Fotografer
Fryseri
Gartnerier
Gjerviken
Gjestebud
Gjøvikbanen - Bleiken stasjon - Jaren stasjon
Gran
Grans Terna(travhest)
Grosch-husene
Gulsjølia(gårdsbruk)
Hadeland fogderi
Hadeland - Historie
Hallingdal(eiendom)
Halvdan Svarte (dampskip)(dampskip)
Hennung sag
Hester - Travhester
Hobbyutstilling - Brandbu
Holmen-gården
Hopprenn - Jenter
Hornenga
Hornskleiva - Veiarbeid
Hovslageri
Husmorlag
Idrett - Idrettslag
Isfiske - Mæna - Lotteri
Jomfruøyene - Innvandring - Fra Hadeland
Jordmødre
Kafeer
Kaffegården - Politikere - Røken Østre
Kalsjøgården
Kampen-bakken - Hopprenn
Kenneler - Fagernæs - Grefsheim - Kirly
Kinoer
Kommunekasserere
Kommunesammmenslåing - Brandbu - Gran
Kommunestyrer
Kommunevalg
Kommunisme - Brandbu
Krigen 1939-1945 - Radiomottagere
Lagerbrakker - Militæret - Røykenvik
Landhandel
Landhandleri - Tingelstad
Langgården
Lensmenn
Losjebygningen
Lotteri
Meieridrift(planlegging)
Melkeruter
Motorbåter - Randsfjorden - Samferdsel
Mæna - Jagerfly - Krigen 1939-1945 - Nødlanding
Nobel-kiosken
Næringsliv - Lokalhistorie - Brandbu
Næsstrand
Oscar II(dampskip)
Postvesen - Brandbu
Prestkvern bru
Pålsebygningen
Renovasjon - Søppeltømming
Restauranter og kafeer
Revyer
Rosendal gård
Russefeiring - 1945
Russerevyer
Røykenvikbanen
Sagbruk
Samvirkelag - Brandbu
Samvirkelaget - Lokalhistorie
Sangkor - Kor
Simen Mustrøen - Lokalhistorie
Sirkus - Bergstjernet - Elefant
Skolepsykologer
Skoletannrøkt
Skysstasjoner
Skytterhuset - Tingelstad
Smihåndverk
Solvang barnehage - Lokalhistorie
Sorenskrivere
Sparkstøttinger - Konkurranser
Statoil-gården
Stolmakere
Stortingsrepresentanter - Politikere
Strømrasjonering
Størenslunden(Parkkveldene)
Sykehus - Planlegging - Brandbu
Tannleger - Lokalhistorie - Brandbu
Teatersal - Rosendal
Telefonsentraler
Thomt-brua - Krigen 1939-1945 - Sabotasjeaksjon
Tingelstad skytebane - Grunningen
Tresliperier - Brandbu - Lokalhistorie
Trykkerier
Tømmerbakken(hus under Dvergsten) - Nødens tilflugt
Tømmerfløting - Randsfjorden - Rond (diselbåt)
Ulsnæstangen(badestrand)
Ungdomslag
Unionsoppløsningen 1905
Utvandring - Canada
Valg - Nasjonal samling
Vegvesen - Vedlikehold - Vegvoktere
Veier - Kristiania-chausséen
Vikingtida - Kongsgårder
Zeppelin - Barnefilmer - Spillefilmer
gran(kommune)
Amerika(Brandbuinger i den nordamerikanske borgerkrigen) - Borgerkrigen, 1861-1865 - USA
Apoteker - Lokalhistorie
Augedalsbro(Brannen) - Lokalhistorie
Bergslia - Lokalhistorie
Brandbu postkontor - Lokalhistorie
Brandbu'stikka - Lokalhistorie - Register
Festningssvingen - Lokalhistorie
Folkets hus
Frisører - Lokalhistorie
Gran bibliotek - Lokalhistorie
Kor - Brandbu
Lokalhistorie
Marka alders- og sykehjem - Lokalhistorie
Randsfjordferja - Lokalhistorie
Rosendalsbrua - Lokalhistorie
Røisum husmorskole - Lokalhistorie
Røykenvik - Lokalhistorie
Skoler - Lokalhistorie
Skøytesport - Lokalhistorie
Tysk militær virksomhet - Lokalhistorie
Åstjernleiren
Åstjernleiren(Krigen) - Lokalhistorie
Dewey

Bibliotek som har denne