Lautin 2002 : lokalhistorisk årbok for Løten; 28.årg.


Red.komité: Marit T. Hjelløkken(ansv.), Åse Krogsrud, Ingvild Holen, Espen Skjærbakken, Kari Nilssen(sekr.)
Bok Bokmål 2002

Oppdaterer

Utgitt
Løten : Løten Historielag , 2002
Omfang
192 s. : ill.
Opplysninger
Av innholdet: Krogsrud, Åse:Drømmen om en vakker alderdom:Livet på Løten gamlehjem 1915-1940. Kristofer Spangen: Lund- fra skole til oppvekstsenter. 1827.2002.Marit Hjelløkken: Løiten Sangforening 150 år. Ingvild Holen: Fra Rustadmusikken til Løiten Musikforening 1862-2002.Ludvig Zimmermann:Løten kommune.De første valgene til formannskap og herredsstyre
Emner
Dewey
ISBN
N.kr.150,00
ISSN

Bibliotek som har denne