Lautin 2017 : Lokalhistorisk årbok for Løten ; 43. årgang


redaksjonskomité: Toril L. Bjerke (ansv.), Marit Hjelløkken, Svein Liven og Torunn Synnøve Skjærstad.
Bok Bokmål 2017

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Løten : Løten Historielag , 2017
Omfang
190 s. : ill.
Opplysninger
Innhold: Redaksjonen har ordet / Redaksjonen. Minneord Odd Arnfinn Tømmerholen 20.4.1946-15.1.2017 / Helge Reistad. To søsken “ og etableringen av Løten Sentralidrettsplass / Svein Liven. Ole Jensen Ringnes. Texasemigranten som oppfant skålplogen / Bjørg Skjerpen. Det gikk bra “ en tapper redningsdåd / Svein Liven. Asbjørn Torp forteller fra et langt og innholdsrikt liv / Grethe Pedersen. Badstua på Bruket og Nelly Skoglund / Åse Krogsrud. Ringbrød til tre øre og napoleonskaker ti l seks. Et barndomsminne fra Bruket / Magne Nordby. Jønsrud Maskinlag “ med Arvid Østli i førersetet i nesten 60 år / Åse Krogsrud. Aadals Brug og brukseier Helge Væringsaasen / Thomas Nilssen. Langs Østvangvegen. Fra Hov til Bjørnstadkrysset i gamle bilder / Kristian Reinfjord. Gamle tømmerbygninger fra Løten. Gjenbruk før og nå / Toril L. Bjerke. Øyvind Krogsrud. Ildsjel og Fritidsaktivitetenes «far» / Arne Brendbekken. Krigsminner. Gerd Westli forteller / Inger Norderhaug. Tilbakeblikk / Arne Gunnar Barflo. Hendelser, ord og uttrykk fra Nordbygda / Marit Hjelløkken og Svein Liven. Elektrisk kraft til Løten. Stiftelsen av Løten Elektrisitetsverk og ervervelse av Vinstravassdraget / Harald Nyen. En kristen friskole i Løten? / Gunnar Helge Arnekleiv. Skadefelling av store rovdyr i Løten 2000-2015 / Omtalt av Marit Hjelløkken. Løtenboka: Nordbygda-eventyret / Redaksjonen. Våre fotominner / Svein Liven og Marit Hjelløkken. Hundreårsminner 1917 / Marit Hjelløkken og Toril L. Bjerke. Årsrevy 2016-2017 / Torunn Synnøve Skjærstad. Løten historielag i året som gikk. August 2016 til august 2017 / Medarbeidere / Redaksjonen
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISSN

Bibliotek som har denne