Kartlegging av fargegener hos rev (Vulpes vulpes og Alopex lagopus) og mink (Mustela vison)


av Liv Lønne
Bok Bokmål 1992 Liv Lønne Dille

Oppdaterer

Utgitt
Ås : [L. Lønne] , 1992
Omfang
74 bl. : fig.
Opplysninger
Hovedoppgave i husdyrbruk - Norges landbrukshøgskole, 1992

Bibliotek som har denne