101 skrivegrep : om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping


Kåre Kverndokken (red.)
Bok Bokmål 2014 · Lokalsamling

Oppdaterer

Formålet med denne boken er å gi lærere grunnlag for en rik og variert skrivemetodikk, slik at de kan jobbe for å forløse ideer hos skoleelever og sette dem i stand til å komponere gode tekster. Forfatteren deler 101 skrivegrep, de er utformet som praktiske råd og opplegg. Grepene er forankret i aktuell skriveforskning, slik bygger boken bro mellom akademisk teori og klasserommets praksis. De konkrete rådene gjør at boken fungerer som en håndbok i skriveundervisning. 101 skrivegrep kan brukes for å utvikle elevers skriving på ulike trinn og fag i hele det 13-årige undervisningsløpet. Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. : Landslaget for norskundervisning , 2014
Omfang
362 s. : ill.
Emner
Akademisk skriving
El Salvador - Fortellinger
Elever
Førskolen
Nynorsk språk
Skriveforskning
Skrivning
muntlig norsk - grunnskolepedagogikk
skriftlig norsk - grunnskolepedagogikk
Grunnskolen
Skriveopplæring
Skrivepedagogikk
Skriving
Lese- og skriveopplæring
Skriftleg kommunikasjon
Skriftlig kommunikasjon
Skriving(litterære virkemidler)
Undervisingsmetodikk
Undervisningsmetodikk
Norsk språk
Pedagogikk
Skrivepedagogikk(før- og grunnskolen)
Skrivepedagogikk(grunnskolen)
Skriveteknikker(før- og grunnskolen)
Skriving(før- og barneskolen) - Undervisning
Skriving(før- og grunnskolen) - Undervisning
Tekstproduksjon
Undervisning
Faglig forfatterskap - Undervisning
Faglig skriving - Undervisning
Litterære virkemidler
Norskopplæring(skulen)
skriving norsk skrivepedagogikk tekster tekstskaping undervisning skriveopplæring skole grunnskolen skrivemetodikk
Sjanger
Dewey
372.6 . - 372.62 . - 808.06 . - 372.623044 . - 372.63 . - 808 . - 808.066 . - 808.02
ISBN
9788245015775

Bibliotek som har denne