Perspektiver på kommune-Norge : en innføring i kommunalkunnskap


Dag Ingvar Jacobsen
Bok Bokmål 2009

Oppdaterer

om denne boka:

Boken gir en tverrfaglig innføring i Norges regionale og lokale forvaltningsnivå. Her presenteres fire perspektiver, og viktige verdier knyttes til hvert perspektiv.

Det første perspektivet er kommunen som geografisk enhet: Det geografiske skal danne en funksjonell ramme rundt dagliglivet til de som bor i kommunen. Deretter betraktes kommunen som tjenesteyter og produsent av velferdstjenester. I dette perspektivet er effektivitetsverdien viktig. Deretter beskrives kommunen som politisk arena, og den ses i sammenheng med verdien av demokrati. Til slutt ses kommunen som en integrert del av nasjonalstaten, og verdien av autonomi drøftes.

Boken trekker veksler på disipliner som statsvitenskap, økonomi, geografi og organisasjonsteori, og det er lagt vekt på å gjøre internasjonale sammenligninger.

Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2009
Omfang
263 s. : ill.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788245007886 : Nkr 359.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Perspektiver på kommune-Norge : en innføring i kommunalkunnskap
Dag Ingvar Jacobsen

Tale på CD · Bokmål · 2015

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Perspektiver på kommune-Norge : en innføring i kommunalkunnskap
Dag Ingvar Jacobsen

Daisy lydbok · Bokmål · 2015

Tilhører NLB
Vis hos NLB
Perspektiver på kommune-Norge : en innføring i kommunalkunnskap
Dag Ingvar Jacobsen

Bok · Bokmål · 2020