Transportutredning for Vestkorridoren : sammendrag av konsekvensutredning fase I med foreløpige anbefalinger av hovedalternativer for veg og jernbane


Norges statsbaner (NSB)
Bok Bokmål 1994

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Oslo : NSB ; Statens vegvesen , 1994
Omfang
47 s., [2] fold.bl : ill., kart, diagr., tab
Opplysninger
Om transportsystemet mellom Asker og Oslo, med planlagt dobbeltspor samt utbygging av vegnettet. Av innh.: Landskap, naturmiljø, kulturmiljø og kulturminner . - Styringsgruppens leder: Nils E. Bogsrud
Emner

Bibliotek som har denne