Vurdering av flyfotomateriell til bruk ved kvartærgeologisk kartlegging


Per A. Kjærnes
Bok Norsk 1980

Oppdaterer

Utgitt
Trondheim : Norges geologiske undersøkelse (NGU) , 1980
Omfang
21 s.+ 13 bilag : ill
Opplysninger
Oppdragsgiver: Kvartærgeologisk forprosjekt Flyfoto er et viktig hjelpemiddel ved kvartærgeologisk planlegging. Det er reist spørsmål om bruk av nye typer flyfoto (infrarøde og vanlige fargefoto) kan redusere omfanget av feltarbeidet ved kvartærgeologisk kartlegging. For å svare på dette er denne undersøkelsen gjennomført. I rapporten belyses samspillet mellom film-, kopi type og målestokk, og hvordan disse virker inn på tolkningsmuligheten. Det er særlig i små målestokker (20 000/30 000-60 000) nye filmtyper gir bedre tolkningsmuligheter enn svart-hvit film, og således kan redusere feltarbeidets omfang. Vanlig fargefilm synes å være relativt likeverdige. Dias-kopier anbefales brukt ved flyfototolkning. Av dette fremgår det at målestokken på foreliggende flyfotomateriell i stor grad vil være bestemmende for om bruk av nye film-typer vil redusere feltarbeidets omfang.
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne