Mappe som redskap for læring i høyere utdanning : strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner


Anne Line Wittek
Bok Bokmål 2007

Oppdaterer

Utgitt
[Oslo] : Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo : Unipub , 2007
Omfang
333 s. + 1 vedlegg (15 s., 30 cm)
Opplysninger
Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2007
Emner
mappeevaluering høyere utdanning mappevurdering læring portfoliometoden sykepleierutdanning sykepleierstudenter
Dewey

Bibliotek som har denne