Stadnamntydingar. 4.


Eivind Vågslid
Bok Nynorsk 1984 · Språk

Oppdaterer

Tillegg um gn. *qkull s. 153.
I Skjøld i Rogaland er eit gardnamn som nu vert skrivi Håkull. Men det er sagt ho'kel i målføret på staden, og det finst skrivi Hokel, Hogill, Hugguldt, Houkolldt, -gul, -kuld, Haakuld 1520-1723 (NG X 442). Etter professor O. Rygh kann namnet kerna av eit sideskap til gn. qkla in. okla. Professor Magnus Olsen hev haldi fram at namnet truleg kjem av gn. *Qkull med lengjing i framljod til *Ókull og umlaging til *Hókull i halvemål med tilsett H-, og han trur at garden mun hava namn etter ein fjellkall evanfer eldste bustaden der. Den nemnde ljodsvergang i gardnamnet er nog rett. Men det kjem av eit gn. ord *qkull ha. akeveg, um ein gamal sledaveg millom Skjoldafjord i sud eg Haraldseid i sudenden på Ålfjord i nord.
Attmed vestsida av Vigdarvatn i Svida (Sveio) i Sunnhordaland ligg tri bustadir som med eit samnamn kailast Hokla, og namnet vert sagt hå'kkla (kart ever Haugesund Gradteig B 36 eg NG XI 111 under Tveit). Hokla kjem av gn. *Qklar i eigef. til *Qklar fl. av det ovanfor nemnde gn. orde: qkull um ein gamal akeveg, sledaveg, millom vestsida av Vigdarvatn og sudaustsida av Furevatn, der det nu er ein hjulveg, vøgnveg. Sjå Stadnamntydingar II s. 2 um gardav gn. eigef. fl. i Rogaland og synst i Hordaland eg s. 94 um namnet Vigdarvatn, som tyder førslevatn, av di Vigdar- er eigef. til eit gn. hokynsord 'vigd som er avleitt frå eit sterkt segnord vega føra, og etter Vigdarvatn hev det vøri ein eldgamal føresleveg der dei hev ført folk eg varor med båt eller med slede når der var sterk is.
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
[Oslo] : Universitetsforl. , 1984
Omfang
112 s.
Utgave
[Ny utg.]
Opplysninger
Vågslid-bibliografi: s. 112 . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Sjanger
Dewey
439.822 . - 412 . - 439.62 . - 439.8 . - 439.82209 . - 439.827 . - 739.822 . - 910.3 . - 914.0014 . - 929.4 . - 914.810014
ISBN
8290186290 . - 9788290186291

Bibliotek som har denne