Marcus Thrane : forbrytelse og straff


Mona R. Ringvej
Bok Bokmål 2019 · Biografi

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : Pax forlag , 2019
Omfang
illustrasjoner
Opplysninger
På midten av 1800-tallet startet Marcus Thrane Arbeider- Foreningerne, en nesten landsomfattende folkebevegelse for demokrati og sosiale reformer. Marcus Thrane (1817-1890) tok i bruk det frie ord i denne kampen, men ble dømt i Høyesterett for å ha inspirert til revolusjon. Thranes kamp for allmenn stemmerett for menn ble dermed møtt med autoritær avvisning og fengselsstraff. Hans skjebne ble en politisk tragedie. Målet for foreningene var opplysning, sosiale og politiske endringer. Middelet var å ta pennen fatt, skrive i avisen og skrive til kongen med bønn om reformer. Slik ville Marcus Thrane søke å virkeliggjøre den demokratiske visjonen han så i Grunnloven av 1814. I Ringvejs kildenære fortelling inngår arbeidsfolks strevsomme liv og strenge kår. Sentralt i beretningen står Arbeider-Foreningernes landsomfattende virksomhet og medlemmenes egne stemmer.
Emner
Thrane, Marcus((NO-TrBIB)x90088095) , 1817-1890
Thrane, Marcus , 1817-1890 : (NO-TrBIB)90088095
Thranitterbevegelsen : (NO-TrBIB)90844609
Arbeidarrørsla - Noreg
Arbeider-foreningers grunnlegger, Klassekamp, Frimodige ytringer, Arbeidskampe, Arbeiderbevægelsen, Trelldom og arbeide og arbeidsgivere, Fengslet av myndighetene for propagande og for å være imot systemet, Stemmerettsforkæmper, 1850-tallets arbeidskampe
Arbeiderbevegelse
Arbeiderbevegelse Biografi Historie
Arbeiderbevegelsen - Norge
Arbeiderklassen
Biografi
Kampen for demokrati og medbestemmelse og stemmerett i Norge på 1850-tallet
Menn - Biografier
Noreg - Historie - 1814-1905
Norge 1814-1884
Rettshistorie
Thraniterbevegelsen
Thranittbevegelsen
arbeidsliv - norge
1800-tallet
Arbeiderbevegelser
Historie
Norge
Politikk
1800-talet
Arbeidarklassen
Demokrati
Fagforeninger
Justismord
Politikarar - Biografiar
Sosialisme
Arbeiderklassen(arbeidsøkonomi)
Biografier
Hattemakerkrigen
Politikere
Thranebevegelsen
biografier arbeiderbevegelsen arbeidarrørsla historie norge noreg sosialisme
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788253035420 : Nkr 349.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Marcus Thrane : forbrytelse og straff
Mona R. Ringvej

Tale på CD · Bokmål · 2014

Tilhører NLB
Vis hos NLB