Klimaendringer i Norge : forskernes forklaringer


Knut H. Alfsen, Dag O. Hessen, Eystein Jansen
Bok Bokmål 2013

Oppdaterer

Forskningsrådets tiårige forskningsprogram "Klimaendringer og konsekvenser for Norge" (NORKLIMA) har hatt som målsetning å sette klimaendringer i et helhetlig perspektiv, og på den måten bedre vår forståelse av det som skjer.

Hva forteller egentlig denne forskningen, hva omfatter den og hvordan foregår den?

Spørsmålene forskerne har prøvd å finne svar på er: Hvordan skapes klimaendringer og hvordan påvirker klimaendringene selve klimasystemet? Hva skjer med naturen, med dyre- og plantelivet? Hvordan kan samfunnet tilpasse seg endrede klimatiske rammebetingelser?

I denne boken har fremtredende forskere innen sine respektive fagfelt gått gjennom og analysert forskningsprosjektene fra NORKLIMA, prøvd å finne svar på spørsmålene, og formidler resultatene på en forståelig, lettlest og engasjerende måte.

Alle som er opptatt av vårt klima og den verden vi lever i, vil ha glede av boken. Boken er en nyttig kunnskapskilde for naturfaglærere i ungdomsskolen og videregående skole. Den vil også være av interesse for akademikere og studenter innenfor naturfaglige studieretninger.

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 2013
Omfang
248 s. : ill.
Emner
Air pollution
Climate change
Drivhuseffekten(klima)
Endringer
Evaluation
Forest resources
Global warming
Karbon
Klimaeffekter.
Klimaendring
Klimaendringer - Norge
Klimaforskning
Klimapådriv skaper klimaendring, Slik skapes klimaendringer, NORKLIMA, Vulkaner og klima, Menneskeskapte klimaendringer, Oppvarmingen er på gang, Vejret i framtiden, Sjøisen i Arktis, De norske breer, Karbonkretsløpet, Forsvinner Golfstrømmen?, Bergen Cli
Klimatologi
Kretsløp
Miljøvern
Norway
Oppvarming
Research programmes
Research surveys
Weather change
damp, gasser, røyk
damp, gasser, røyk(forurensning)
klimaendringer norge norklima svalbard arktis sjøis breer klima klimapolitikk politikk golfstrømmen økosystemer noreg klimaendringar
vær - norge
Klimakrise
Global oppvarming
Klimaendringar - Noreg
Klimaendringer(miljøproblem) - Polarområdene
Miljø
Miljøpolitikk
Økosystemer
Golfstrømmen
Miljøproblemer
Svalbard
Klimaendringer((NO-OsBA)1143534)
klimaendringer norge norklima svalbard arktis sjøis breerklima klimapolitikk politikk golfstrømmen økosystemer noreg klimaendringar breer
Dewey
ISBN
9788215021584 : Nkr 399.00

Bibliotek som har denne