Jul i Nord-Odal 2006


utgitt av IL Mogutten, Odal slektshistorielag og Sand IF
Bok Bokmål 2006

Oppdaterer

Medvirkende
Bergsødegård, John T. . Butikker i Knapper
Bjørkli, Birgitte . Fornminner i Nord-Odal
Bjørnstad, Steinar . Tilbakeblikk på året vi har lagt bak oss
Dambakken, Willy . Æljjegern - før jakta
Danielsen, Aasta . Bjønn-Eriks julekveld
Eier, Ole Erik . Bussruta Odal-Oslo i 1930-åra
Eier, Ole Erik . Sportsminner fra 1946
Fredheim, Hans Ludvig . Ode tæll ila
Haagenrud, Hans . Marius Berg - "skogshøsben" og skøyer
Haagenrud, Hans . Sik eller lagsild i Storsjøen
Midtsund, Oline . Lysfesten på Trautskogen
Olsen, Gunnar . O jul med din glede...og litt tel
Ringvold, Bengt . Nå er det jul igjen
Sveinungsen, Jørund . Stortingsmann og ordfører Ingebrigt Løberg
Tangen, Ola Erik . Dagfinrudrokkens historie
Thesen, Goro Haug . Om Erik Njust og Nils Fjeld
Utgitt
<Sand : Slektsthistorielaget , 2006>
Omfang
86 s. : ill.
Emner
Berg, Marius , skogfullmektig , 1872-1967
Bergstuen, Harald O. , butikkinnehaver , 1895-1954
Bergstuen, Lars Hansen , butikkinnehaver , 1853-1936
Bergstuen, Lars , butikkinnehaver
Bergsødegården, Leif , butikkinnehaver
Birkeland, Jakob , rokkemaker
Bjørklund, Åse , meieriarbeider
Bjørnstad, Jørgen , butikkinnehaver
Dagfinfinrud, Lars Tostensen , rokkemaker , 1837-1925
Denstad, Bård , butikkbestyrer
Engen, Kjell , butikkinnehaver
Engen, Per P. , butikkbestyrer og -innehaver , f. 1897
Engen, Torill , butikkinnehaver
Engen, Ågot , meieriarbeider
Fjeld, Nils , bonde og butikkeier , 1807-1881
Gruben, Erling , butikkbestyrer og musiker , d. 2007
Haagenrud, Amund , butikkbestyrer
Haug, Ragnvald , butikkinnehaver , 1887-1952
Horndalen, Odd , baker
Hotvet, Alf , butikkbestyrer
Jacobsen, Anders Magnus , baker , 1871-1946
Jacobsen, Anker Reinholt , baker , 1909-1989
Kapstad, Pauli , butikkbestyrer
Karstensen, Asbjørn , butikkinnehaver
Kvernstuen, Klaus , bussjåfør og flyktningelos
Lombnes, Terje , butikkbestyrer
Løberg, Ingebrigt , stortingsmann og ordfører , 1867-1913
Mangnes, Lars Hansen , butikkinnehaver , n
Midtsund, Hilda Julie , butikkinnehaver , f. 1923
Njust, Erik M. , f.1859
Nordli, Peder Andersen , butikkinnehaver , f. 1850
Nyhus, Julius , butikkinnehaver , f. 1863
Nyhus, Peder , butikkinnehaver , 1829-1899
Skeie, Marit , butikkinnehaver , 1930-
Skjønhaug, Oddbjørg , butikkeier , f. 1928
Skogholt, Egil , butikkinnehaver
Skogholt, Karen , butikkinnehaver , f. 1933
Sæther, Anders , butikkinnehaver , f. 1909
Sæther, Fredrik , butikkinnehaver , f. 1926
Sæther, Ole Andersen , butikkinnehaver , 1877-1965
Sørli, Sina , butikkinnehaver
Sørli, Yngvar , butikkinnehaver , 1924-1991
Vestby, Normann , butikkbestyrer
Wagle, Magne , butikkinnehaver
Åmodt, Asbjørn , butikkbestyrer , 1931-
Ødegård, Ole P. , butikkinnehaver , f. 1903
Anders Sæther(butikk) - Nord-Odal
Arkeologi
Baker Jacobsen(butikk) - Nord-Odal
Bakketun mat(butikk) - Nord-Odal
Bakketun(butikk) - Nord-Odal
Bakketun-bakeriet(butikk) - Nord-Odal
Bergstu-butikken(butikk) - Nord-Odal
Bjelker(skolekrets) - Nord-Odal
Blæstad(butikk) - Nord-Odal
Brustad(gravhaug) - Nord-Odal
Busstrafikk
Butikker - Historie
Elgjakt
Fangstgroper
Fjell(steingjerde) - Nord-Odal
Fjellbua(butikk) - Nord-Odal
Fornminner
Fortidsvern
Gravhauger
Gravrøyser
H.O.Bergstuen(butikk) - Nord-Odal
Haug(fangstgroper) - Nord-Odal
Haug(gravhaug) - Nord-Odal
Holtgård landhandleri(butikk) - Nord-Odal
Idrett og sport - Hedmark
Jernalderen - Nord-Odal
Jul - Fortellinger
Knappenborg(butikk) - Nord-Odal
Knapper(fornminner) - Nord-Odal
Kuggerud(gravrøys) - Nord-odal
Kuggerud(rydningsrøys) - Nord-Odal
Kullgroper
Kullmiler
L.H.Bergstuen(butikk) - Nord-Odal
Lagesild
Løkker(fornminner) - Nord-Odal
Middelalderen - Nord-Odal
Mo gamle kirke(kirketuft) - Nord-Odal
Mo kirke - Nord-Odal
Mo samvirkelag(butikk) - Nord-Odal
Mo(fornminner) - Nord-Odal
Nystua(gravhaug) - Nord-Odal
Rokker
Rydningsrøyser
Sandbu(butikk) - Nord-Odal
Sik
Skafthulløkser
Slettmo(kullgrop) - Nord-Odal
Slettmo(kullmile) - Nord-Odal
Songnabben(gravrøys) - Nord-Odal
Steinalderen - Nord-Odal
Steingjerder
Storsjøen(innsjø)(fisker) - Nord-Odal
Svenneby(fornminner) - Nord-Odal
Søgård møbelforretning(butikk) - Nord-Odal
Tannes-butikken(butikk) - Nord-Odal
Tolvmilstjernet - Nord-Odal
Trautskogen(Nord-Odal)
Trautskogen(fangstgroper) - Nord-Odal
Trautskogen(gravhauger) - Nord-Odal
Vikingtida - Nord-Odal
Nord-Odal - Historie
Nord-Odal - Kulturhistorie
Dewey
ISBN
(h) : Kr 75,00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Jul i Nordfjord. 2006.
utgjevar: Nordfjord Sogelag, Nordfjord mu...

Bok · Nynorsk · 2006