Jul i Nord-Odal 2014


Nordre Odalen kulturminnelag
Bok Bokmål 2014

Oppdaterer

Medvirkende
Andersen, Bjørn O. . Andreas Markusson - noen glimt fra et aktivt liv
Andersen, Bjørn O. . Hvor går vi?
Bergseteren, Ulla . Barnehagenes oppstart og utvikling i Nord-Odal
Bjørnstad, Steinar . Muntre historier fra gamle dager
Bjørnstad, Steinar . Nordodølinger på femmila i Holmenkollen
Haug, Kristine Alsberg . Ei bondekones hverdag
Holth, Arne . "Sport i ærbe"
Jonsrud, Roar . Maasaaposten, Organ for Garvik Læseforening
Krogsrud, Øyvind . Skibakker "alle steller" i guttebygda Størjen
Larsen, Brede . Med sprengstoff og flyktninger på planet
Lishaugen, Jakob . Når stjernene lyer
Lishaugen, Roar . Fra Stormo bro til Jugramo - Mo kirke 150 år
Nygård, Gunnar . Et tragisk skipsforlis
Nygård, Gunnar . Klassereise
Ringvold, Bengt . For hundre år siden (1)
Ringvold, Bengt . Tjenestegutten fra Løkkerdalen
Tronbøl, Ingegerd . "Sport i ærbe"
Undlien, Marius . Sand IF feiret 90-årsjubileum
Østli, Asgeir . Hans Petter Hansen - gesellen fra Løset
Østli, Asgeir . Spanskesykens herjinger i Nord-Odal
Utgitt
<Sand : kulturminnelaget , 2014>
Omfang
131 s. : ill.
Emner
Auli, Nils , kirkeeier
Bendeke, Klaus , eidsvollmann og amtmann
Berg, Ole Torkildsen , kirkeeier
Bergseteren, Ulla , barnehageleder , 1946-
Bergsødegård, John T.
Bjørnstad, Edvard , 1880-1956
Bjørnstad, Inger , barnehageassistent
Brock, Henrik Andreas , sogneprest
Bunes, Britt , barnehageassistent , 1956-
Bunes, Randi , barnehageassistent , 1950-
Christian Frederik , konge av Norge , 1786-1848
Cook, Inger , barnehageassistent , 1954-
Evenstad, Ole Olsen , eidsvollmann og lensmann
Fasting, Georg , sogneprest
Fjordholm, Marit , barnehageleder
Fudsker, Anders Larsen , valgmann
Grinden, Ole H. , fløterbas
Grosch, Christian Heinrich , arkitekt , 1801-1865
Hansen, Hans Petter , sadelmakermester , 1820-1917
Haugen, Kjell , snekker og skiløper
Holter, Peder , sogneprest
Håkenrud, Vidar , tømmerfløter , f.1930
Jørgensen, Jørgen , emigrant
Kiønig, Andreas Aagaard , cand. jur. , 1771-1856
Kval, Randi , barnehageassistent , 1952-
Kvernstuen, Lars , tømmerfløter
Larsen, Brede , 1911-2006
Luker, Hans Jakob , f.1930
Løkker, Anne , d.1903
Løkker, Gunder , d.1901
Løkkerdalen, Anders Johnsen , tjenestegutt og emigrant , 1885-1971
Markusson, Andreas , forfatter og lærer , 1893-1952
Markusson, Anna Hansine , lærer og organist
Moen, Lars Hansen , valgmann
Ringerike, Margrethe , barnehageassistent , 1948-
Ruud, Oddbjørg M. , barnehageassistent
Sjøberg, Amund , skiløper , f.1904
Skinstad, Hans Petter , bedriftseier og skiløper
Skøyen, Aslak , kirkeeier
Skøyen, Peder , kirkeeier
St. Mikael , helgen
Stemsrud, Kolbjørn , kirkeeier
Stenskjær, Ingrid , barnehageassistent
Storm, Else , krigsoffer
Storm, Erik , krigsoffer
Sutterud, Astrid , barnehagestyrer , 1957-
Sætre, Lasse , skøyteløper , 1974-
Sø-Tjernet, Signe Nilsen , 1891-1977
Trøftbråten, Wenche , barnehagestyrer , 1957-
Vik, Peggy , barnehageassistent
Mikaelskirken(gammel kirke på Jugramo)
Mo kirke - Nord-Odal
Barnehager(Nord-Odal)
Berglibakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Bukkåsila barnehage(barnehage) - Nord-Odal
Dalen(idrettsanlegg) - Nord-Odal
Engelskgranbakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Epidemier
Fagopplæring
Familiebarnehager(Nord-Odal)
Femmila(skirenn)
Flyktningeloser(Nord-Odal) - Verdenskrigen, 1939-1945
Fløtingsdammer
Galtebakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Hamninga barnehage(barnehage) - Nord-Odal
Helgedagsrudbakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Holt barnehage(barnehage) - Nord-Odal
Holt skole(skole) - Nord-Odal
Hoppbakker
Hoppsport(skisport) - Historie
Håndverk - Norge
Idrett og sport - Nord-Odal
Idrettslag - Historie
Influensa
Jugramo(gravplass og kirkested) - Nord-Odal
Kirkebygninger - Nord-Odal
Kirkebygninger(arkitektur)
Kirkehistorie
Kirkekunst
Kirken - Nord-Odal - Historie
Klengerudbakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Knapper barnehage(barnehage) - Nord-Odal
Lovgivende forsamlinger
Lukerbakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Lukerstubakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Lærlinger
Mikkelsmess
Mo barnehage(barnehage) - Nord-Odal
Nord-Odal - Kulturhistorie
Norge - Historie - 1814
Nøytralitetsvakt - Norge
Prestberget(idrettsanlegg) - Nord-Odal
Purkerud(hoppbakke) - Nord-Odal
Sand IF(idrettslag) - Nord-Odal
Sand Idrettsforening(idrettslag) - Nord-Odal
Sand barnehage(barnehage) - Nord-Odal
Santos(torpedert skip)
Sivilmotstand - Norge - Verdenskrigen, 1939-1945
Skisport
Skådammer(fløtningsdammer)
Sognkollen(hoppbakke) - Nord-Odal
Solibakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Spanskesyken
Steinsbakken(hoppbakke) - Nord-Odal
Stormoen(gårdsbruk) - Nord-Odal
Størjebygda(Nord-Odal)
Sætersdammen(fløtingsdam) - Nord-Odal
Tannåa(elv) - Nord-Odal
Tømmerfløting - Nord-Odal
Verdenskrigen, 1939-1945 - Sjøkrigen - Nordsjøen
Møllerbakken barnehage(barnehage) - Nord-Odal
Nord-Odal - Historie
Dewey

Bibliotek som har denne