Hardangervidda : med Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Møsvatn austfjell landskapsvernområde


Per Roger Lauritzen og Rigmor Solem
Bok Bokmål 2007 · Villmark

Oppdaterer

om denne boka:

Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå, kanskje først og fremst kjent som villreinens rike. Her er en natur preget av de store linjer, trukket opp av naturkreftene og med spor av menneskers virksomhet. Langs de gamle stiene eller slepene over vidda har folk vandret med handelsvarer og bufe gjennom århundrer. Gamle steinbuer og fangstinnretninger minner om tidligere tiders handel og fedrift, jakt og fangst.
I nyere tid har fjellvandrere, vitenskapsfolk og kunstnere formidlet sine oppdagelser i dette særpregede landskapet. Noen av dem skildrer sine inntrykk med egne ord i denne boka, som gir oss et innblikk i Hardangerviddas rike kulturhistorie. Mangfoldet av plante- og dyreliv, geologi og klima har fått bred plass. Spennende turforslag og praktiske opplysninger legger til rette for den som selv ønsker å oppleve Vidda.

Hardangervidda er den første i en serie bøker om Norges nasjonalparker og landskapsvernområder. Serien er et samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Turistforening og Statens naturoppsyn/Direktoratet for naturforvaltning.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Gyldendal , cop. 2007
Omfang
120 s.
Emner
Hardangervidda nasjonalpark : (NO-TrBIB)90510050
Hardangervidda nasjonalpark((NO-TrBIB)90510050)
Beskrivelse
Fjellområder
Fotturer
Friluftsliv
Geografi
Kulturhistorie
Nasjonalparker(områdeplanlegging)
Naturområder
Naturvern
Reiser
Villmarksområder
friluftsområder(naturressurser)
fritidsområder
fritidsområder(naturressurser)
hordaland - geografi, reiser
villmarksområder(naturressurser)
Nasjonalparker
Naturvernområder
Gaustatoppen
Landskapsvern
Buskerud(Geografi og reiser)
Hardanger(Geografi og reiser)
Hardangervidda - Kulturhistorie
Hardangervidda
Hardangervidda(geografi og reiser)
Hardangervidda-Geografi
Norge - Geografi og reiser
Telemark(Geografi og reiser)
Hardangervidda nasjonalpark - Geografi og reiser
Buskerud
Hardanger
Telemark
Nasjonalparker((NO-TrBIB)REAL001854)
nasjonalparker norge hardangervidda telemark buskerud hordaland
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
914.81 . - 914.82 . - 914.836 . - 333.78 . - 333.780948 . - 333.782 . - 948.362 . - 914.828 . - 914.8 . - 914.826 . - 914.8362 . - 914.832
ISBN
9788205370302 : Nkr 249.00 . - 9788276434392

Bibliotek som har denne