Lautin : lokalhistorisk årbok for Løten 2002


Red.komité: Marit T. Hjelløkken(ansv.), Åse Krogsrud, Ingvild Holen, Espen Skjærbakken, Kari Nilssen(sekr.)
Bok Bokmål 2002

Oppdaterer

Utgitt
Løten : Løten historielag , 2002
Omfang
192 s. : ill.
Opplysninger
Av innholdet: Krogsrud, Åse:Drømmen om en vakker alderdom; livet på Løten gamlehjem 1915-1940.- Kristofer Spangen: Lund- fra skole til oppvekstsenter 1827-2002. - Marit Hjelløkken: Løiten Sangforening 150 år.- Ingvild Holen: Fra Rustadmusikken til Løiten Musikforening 1862-2002.- Ludvig Zimmermann:Løten kommune.De første valgene til formannskap og herredsstyre
Emner
Dewey
ISBN
Nkr 150.00
ISSN

Bibliotek som har denne