Metode og oppgaveskriving for studenter


Olav Dalland
Bok Bokmål 1997 · Lærebøker for høyskole og universitet

Oppdaterer

om denne boka:

Denne boka bygger på forfatterens mangeårige erfaring med undervisning og veiledning knyttet til oppgaveskriving på helse- og sosialfaghøgskoler. Boka tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving, og den gir en kort innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Siktemålet er å sette studenten i stand til å anvende disse kunnskapene som redskap i forbindelse med egne undersøkelser.
Temaer som drøftes er ulike måter å samle data på og gjennomføring av undersøkelser, med hovedvekt på kvalitativt intervju og observasjon. Forskningsetiske spørlmål presenteres, og forfatteren kommer med nyttige oppskrifter og tips når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygning, form og presentasjonsteknikk.
Denne reviderte utgaven av Metode og oppgaveskriving for studenter har fått to nye kapitler: «Den litterære oppgaven», som tar for seg noen viktige sider ved det å skrive en oppgave bygd på kunnskaper fra bøker og andre skriftlige kilder; og «Skriveprosessen», som drøfter de utfordringene som ligger i det å skrive en oppgave. Forfatteren har på denne måten villet etterkomme de ønsker og tilbakemeldinger han har fått fra skrivende studenter som har brukt bokas første utgave i sitt arbeid.
Ikke bare studenter ved helse- og sosialfaglinjer, men også studenter som tar andre utdanninger vil ha nytte og glede av denne boka.

Olav Dalland er førsteamanuensis ved Diakonhjemmets høgskolesenter, der han underviser i samfunnsvitenskapelige emner og forskningsmetoder. Han har selv erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid, og han har i mange år veiledet studenter i oppgaveskriving - både på ulike nivå i helse-- og sosialfag-utdanninger og på pedagogikk hovedfag.

Les boka på nett
Digital utgave: Bokomtale
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 1997
Omfang
182 s.
Utgave
[2. utg.]
Opplysninger
1. utg. 1993 . - Opplagshistorikk: 2. utg., 2. oppl. 1998; 3. oppl. 2000 (Nkr 258.00) . - Bibliografi: s. 177-178
Emner
Forfatterskap, Faglig
Journalføring, Rapportskriving
Sosialarbeid
Counseling
Data Collection.
Ethics.
Interviews as Topic
Nursing Research.
Observation
Observational Studies as Topic.
Research Design.
Social Sciences - methods
Surveys and Questionnaires.
Writing.
Faglig forfatterskap : kildehenvisninger
Forskningsmetoder
Høyere utdanning - Forskning
Intervjuer
Intervjuteknikk - Forskningsmetode
Litterære verkemiddel-Undervisning
Metode
Metodikk
Norsk stil
Observasjoner
Oppgaver
Oppgaveskriving :litterære virkenidler
Presentasjonsteknikk
Problemstillinger
Questionnaires
Samfunnsvitenskap - Teori og metoder
Skriftlig kommunikasjon
Skriveprosesser
Skriving
Studenter
Studieteknikk(høyere utdanning)
Teori
Teori og metoder
Undersøkelser
Undersøkelsesmetodikk
Undervisning
Utdanning
Veiledning
Vitenskapelige metoder
hovedoppgave faglig forfatterskap oppgaveskriving metode prosjektarbeid forskningsmetoder oppgaver skriving faglitteratur helsefag sosialfag kvalitativ intervju observasjon prosjektoppgave metoder studenter sykepleie spørreskjema etikk metodologi samfunnsforsking oppgåveskriving samfunnsvitskapleg samfunnsvitenskapelig methods writing etics
Hovedoppgaver
Methods
Normativ lingvistikk
Research
Samfunnsvitenskapelige metoder
Språkbruk
Stilistikk
Studentoppgaver
Students
Studieteknikk
Vitenskapelig forfatterskap
rhetoric
Metodelære
Metoder
Oppgaveskriving
Skriveråd
Samfunnsforsking
Forfatterskap, Faglig - Oppgaveskriving
Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Rapportskriving
Samfunnsforskning
Samfunnsvitskap - Teori og metodar
Fagleg forfattarskap
Fagleg forfatterskap
Faglig forfatterskap
Forskning - Etikk
Intervju
Observasjon
Oppgaveskrivning
Sosialt arbeid - Profesjonelt
Hovedoppgaver((NO-TrBIB)HUME00191)
Studentoppgaver((NO-TrBIB)HUME00230)
intervju kvalitativ observasjon helsefag sosialfag oppgåveskriving samfunnsvitskapleg metode faglig forfatterskap hovedoppgaver skrivekunstens teknikk rapportskriving vitenskapelige avhandlinger samfunnsvitenskap metoder metodelære oppgaveskriving samfunnsforsking metodologi methods research studentslitteraturstudier problemstilling
Sjanger
Dewey
439.82 . - 808.066 . - 001.42 . - 300.1 . - 300.18 . - 300.72 001.42 . - 361.3 . - 371.3 . - 378.0072 . - 378.17 . - 651.7 . - 808.007 . - 808.06 . - 808.6 . - 300.72 . - 658.404 . - 360.72 . - 361.3028 . - 378.19 . - 001.43 . - 371.36 . - 808.02
ISBN
82-00-42022-1 : Nkr.198.00

Bibliotek som har denne