Indstillinger fra Bergens Formandskab og de dertil knyttede Repræsentantbesslutninger for Aaret ...


Bergen
Bok Bokmål 1837

Oppdaterer

Utgitt
Bergen : [Bergen kommune] , 1837-
Omfang
b.
Utgave
1837-
Opplysninger
Beskrivelsen bygger på: 1865 . - Fra 1865 i årsbind . - Fra 1894 er hvert årsbind i to deler, fra 1988 i tre deler, IA,IB, II, fra 1991 i fire deler IA, IB, IIA, IIB . - Før 1865 foreligger en del enkeltinnstillinger . - Regnskaper for 1933/34-1952/53 utgitt separat, regnskaper etter 1952/53 inngår som del II av Indstillinger ... . - Fra 1872 med ryggtittel: Bergens kommune. Forhandlinger, senere endret til: Bergen kommune. Forhandlinger . - Tittel varierer, fra 1951 med tittel: Innstillinger fra formannskap og råd med bystyrevedtak for ...
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne