Wilhelm F.K. Christie : presidenten


Runar Jordåen
Bok Nynorsk 2014 · BIO
Wilhelm F.K. Christie (1778-1849) var stortingspresidenten som hadde ei avgjerande rolle då Noreg fekk ei sjølvstendig stilling i unionen med Sverige. Han var òg grunnleggaren av Bergen Museum, forløparen til Universitetet i Bergen. Denne biografien følger Christie frå barndommen i Kristiansund, til studier i København og karrieren som embetsmann i Bergen. Dette er den første biografien om Wilhelm F.K. Christie. Rune Jordåen er historikar og førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , 2014
Omfang
500 s. : ill.
Emner
CHRISTIE, WILHELM KOREN.1778-1849
Christie, W.F.K.((NO-TrBIB)x90114079) , 1778-1849
Christie, Wilhelm F. K.
1778-1849
Christie, W.F.K. , 1778-1849 : (NO-TrBIB)90114079
Christie, Wilhelm Frimann Kore , 1778-1849
Christie, Wilhelm Frimann Koren , politiker , 1778-1849
Christie-Murray, David
1721-1814
1814-1884
Jurister
1800-talet
Historiske atlas
1814-1905
Biografisk
Embetsmannen, Ungdom og student, Sorenskriver, Sekretæren, Statsmannen, Stiftsamtmannen, Museumsmannen, Kur-reisen, Grunnleggeren, Granskeren, Institusjonsbyggeren
Et moderne viteskapelig museum i Bergen, Museale nettverk og museale blikk - Granskeren, Tidsskriftet Urda, Fortiden kommer i system, Språksamleren Christie, Samlinger til et norsk Dialekt Leksikon, Christie som naturforsker, Trods sykdom var Christie mye
Et moderne viteskapelig museum i Bergen, Museale nettverk og museale blikk - Granskeren, Tidsskriftet Urda, Fortiden kommer i system, Språksamleren Christie, Samlinger til et norsk Dialekt Leksikon, Christie som naturforsker, Trods sykdom var Christie mye med i foreningslivet i Bergen, I 1849 dør Wilhelm Frimann Koren Christie,
Handskrifter har været største leverandør til denne biografi om Wilhelm Frimann Koren Christie, Privatarkiver har levert opplysninger, handskriftsamlinga ved Nasjonalbiblioteket, Biblioteker fra Sverige og Danmark og Norge har levert opplysninger om Chris
Handskrifter har været største leverandør til denne biografi om Wilhelm Frimann Koren Christie, Privatarkiver har levert opplysninger, handskriftsamlinga ved Nasjonalbiblioteket, Biblioteker fra Sverige og Danmark og Norge har levert opplysninger om Christie, Kristiansund i Møre og Romsdal føttes Christie, Byfuten var hans far, Embetsmann på Nordmøre, Skottske aner i familjen, Latinskole i Bergen, Slesvigske aner på morens side, Studier i København,
Historie
Historie, 1721-1814
Historie, 1814-1884
Menn - Biografier
Noreg - Historie - 1814-1884
Norge 1720-1814
Norge 1814-1884
Norge(historie ) - Frihetsåret, 1814
Norge-Historie 1721-1814
Norge-Historie 1814-1884
Norge-Historie-1720-1814
Norge-Historie-1814
Norge-Historie-1814-1884
Politikarar - Biografiar
Stortingsrepresentanter Politikere Grunnlovsjubileum, 2014
universitetslivet i København, Nasjonalkjenslen våkner, Danske Kancelli som underkansellist, Politikk og diskusjonslysten våkner i København, Karen Marie Berg vokser opp i København og hun føder Christie to sønner senere og, Københavns bombardement, Chris
universitetslivet i København, Nasjonalkjenslen våkner, Danske Kancelli som underkansellist, Politikk og diskusjonslysten våkner i København, Karen Marie Berg vokser opp i København og hun føder Christie to sønner senere og, Københavns bombardement, Christie reiser til Bergen for å jobbe, Kongelig embetsmann i Bergen, Sorenskriver, Dommerembete, Venner og kulturen dyrkes i Bergen, Lyder Sagen og Peter Motzfeldt, Christies mening om jægere og jakt, Christiane Koren eller Moer Koren, Medlemmene i Quodlibet, Vendepunktet 1813, Kieltraktaten, Christian Frederik, Frederik den 6. sagde fra seg Norge, Rundskrivningen til biskoppene og vårløysning på Eidsvoll, Unionisten Wergeland, Stat og religion, Folk eller jurister som lovgjivar?, Folkesuverenitetsprinsippet, Grunnloven, Briten Morier var i Kristiania og pålagde Norge at Kiel-traktaten skulle respekteres, Svenskerne anngriper Norge og harde kampe kjempes, Møtet på Bygdøy, Sørens Tybring, Stortinget og Christie 1814, Union med Sverige på vilkår, Christie danker ut Treschow, Grunnloven og kongevalg, Kong Carl Johan kommer til Khristiania, Christie sendes til Stockholm, Christie var mirakelmannen i mirakelåret 1814, Nytt storting og Christie som president for Stortinget, Tokammertinget - Odelstinget og Stortinget, kampen på tinge stod mellem Bøndene og embetsmennene, 1817 var der igjenn valg til Stortinget, Christie stopper som politiker og blir Stiftamtmann i Bergen, Christie blir sjuk og reiser på kuropphold i Karlsbad og det blir også starten på en danningsreise, Grunnlegger Bergens Museum i 1825,
1800-tallet
Diplomati
Eidsvollsmenn
Norge
Politikere
Riksforsamlingen på Eidsvoll (1814)
Riksforsamlingen på Eidsvoll : (NO-TrBIB)HUME04170
Stortingsrepresentanter
1720-1814
Norge-Historie-1721-1814
Biografier
Politikk
eidsvollsmenn bergen museum grunnlegger statsrett historie universitetshistorie norge unionstiden
Sjanger
BIO . - Biografi . - Biografier (Form) : (NO-TrBIB)HUME01057 . - Biografisk litteratur
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788245015850 : Nkr 469.00

Bibliotek som har denne