Adapsjon i systemer for multimedia over internett


Eirik Maus
Bok Bokmål 2000

Oppdaterer

Utgitt
Oslo : E. Maus , 2000
Omfang
1 b. (flere pag.) : ill.
Opplysninger
Hovedoppgave i informatikk (Cand.scient.) - Universitetet i Oslo, 2000
Emner
Databehandling
Distribuerte systemer
Multimediasystemer
hovedoppgaver informatikk distribuerte systemer

Bibliotek som har denne