Undredals kirke i Sogn


B.E. Bendixen
Bok Bokmål 1902

Oppdaterer

Utgitt
Kra , 1902
Omfang
5 s.
Opplysninger
Særtrykk av Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevarings årsmelding for 1902
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne