Årsmelding ...


Rogaland fylkeskommune
Bok Nynorsk 1986

Oppdaterer

Utgitt
Stvg. : Fylkeskulturstyret , 1986-
Omfang
Løpende b.
Opplysninger
Registrert etter omslaget . - Innhold: 1. Fakta om Rogaland / 2. Fylkeskommunale prisar / 3. Slik fylkesmannen ser det / 4. Frå dei politiske vedtaka i 2007 / 5. Det står menneske bak / 6. Regional utvikling / 7. Vidaregåande opplæring / 8. Rogaland kollektivtrafikk FKF / 10. Informasjonsverksemd / 11. Administrative tenester / 12. Presentasjon av Rogaland fylkeskommune sin økonomi
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne