Manuskript Bokmål 1838

Oppdaterer

Utgitt
<Bergen> , 1838-67
Omfang
21 brev
Opplysninger
Avsendere: Biskop Sørenssen, J. Schive, sogneprest Cl. Daae, biskop Neumann, W.F.K. Christie, H.G. Magelssen, P. Jensen, A. Manthey, landhandler Valentinsen, N.G.A. Dahl, J.B. Flottmann, Kalkar, Chr. Hansteen, biskop J. v.d. Lippe . - Overlevert biblioteket av pastor Daniel Thrap i 1875
Emner

Bibliotek som har denne