Nei, vi elsker ikke lenger : litteraturen og nasjonen


Jon Haarberg
Bok Bokmål 2017

Oppdaterer

Hva har litteratur med nasjonalitet å gjøre? Hva vil det si at litteratur er «norsk»? Hvilken nytte kan vi ha av en forbindelse mellom litteraturen og nasjonaliteten?

I ni velopplagte kapitler forteller Nei, vi elsker ikke lenger historien om nasjonaliseringen av den norske litteraturen: fra etableringen av en egen norsk litteratur omkring 1850, via det såkalte hjemkjøpet av «de fire store» i 1925, til nasjonallitteraturens svanesang ved årtusenskiftet. Kan vi fortsatt tro på at litteraturen har makt i seg til å holde nasjonen sammen, eller har Litteraturen og Nasjonen gått hver til sitt?

Denne boken legger viktige premisser for debattene om skolens litteraturundervisning, den litterære kanon, innkjøpsordningene, kulturarven og «foreldelsens problem».

Jon Haarberg er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. I løpet av sin tid som statlig litteraturforvalter har han særlig ivret for den eldre litteraturen, den vi høyakter, men sjelden leser: Erasmus fra Rotterdam, Petter Dass og A.O. Vinje. Haarberg har skrevet første del av Verdenslitteratur. Den vestlige tradisionen (2007).

Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , 2017
ISBN
978-82-15-02650-3(h.)

Bibliotek som har denne