Grammatikken i bruk


Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes og Marit Skarbø Solem
Bok Bokmål 2007 · Fjernstudent

Oppdaterer

Forlaget skriver om denne boka:
Man lærer grammatikk bedre ved å se hvordan språket brukes enn ved å pugge et system av begreper. Dette synet finner man i skolens og lærerutdanningens læreplaner, og det danner utgangspunktet for GRAMMATIKKEN I BRUK.

De fleste lærebøker i grammatikk vektlegger hvordan språket er bygd opp som system, og i mindre grad hva man kan bruke språket til. Denne boka er nyskapende fordi den i stedet begynner med språket slik det brukes i ulike sammenhenger og utleder grammatisk kunnskap derfra. En tradisjonell oversikt over det grammatiske systemet, med ordklasser, bøyningsformer, setningsledd m.m., er likevel beholdt som en nyttig oppslagsdel bak i boka.

Grammatikk er viktig pedagogisk bagasje, for med god grammatisk kunnskap kan elever, lærere og lærerstudenter bedre forstå hvordan språket brukes i konkrete situasjoner, og dermed også lettere forbedre og utvikle språket. Forfatterne av denne boka viser hvordan grammatikk kan anvendes i ulike norskemner som muntligopplæring, lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og forskjellige typer tekstskaping.

Inneholder: språksystemet som verktøy for språket i bruk tradisjonell systemgrammatikk i kortform didaktiske perspektiver ulike språkbruksområder i skolen eksempler og faktabokser

Digital utgave: Søke-URL
Originaltittel
Medvirkende
Utgitt
Oslo : : Cappelen akademisk., , 2007
Omfang
326 s. : : ill.
Utgave
2. utg.
Opplysninger
1. utg.: 2004. - Har bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, register
Emner
Sjanger
Dewey
ISBN
978-82-02-27382-8 : : Nkr 348.00

Bibliotek som har denne