Seterdrifta i Romedalen og på Vartdalsætra i manns minne


Frode Nordal Vegsund
Bok 1979

Oppdaterer

Utgitt
Ørsta , 1979
Omfang
54 s.
Opplysninger
Semesteroppgåve for lokalhistoriestudiet ved D.H.-skulen i Volda 1978/79
Emner
Dewey
637

Bibliotek som har denne