Norges litteraturhistorie. B. 1 - bd. 6


redigert av Edvard Beyer
Bok Bokmål 1982 · Dikt

Oppdaterer

Medvirkende
Beyer, Edvard (redaktør)
Utgitt
[Stabekk] : Bokklubben , 1982
Omfang
ill.
Utgave
3. opplag
Opplysninger
1. utg. 1974-76 . - Komplett i 6 bind . - Har bibliografi
Emner
Bind 1 - Fra runene til Norske Selskab, Røttene, Runene, Kristendommen og litteraturen, Høymiddelalderen, Ridderkulturen, Vitenskap, Norrøn kultur, Pergamentboken, Landets love, Kirkens tjener, Prekenlitteratur, Helgenlegender, Nidaros, Islands lærde, De
Bind 1 - Fra runene til Norske Selskab, Røttene, Runene, Kristendommen og litteraturen, Høymiddelalderen, Ridderkulturen, Vitenskap, Norrøn kultur, Pergamentboken, Landets love, Kirkens tjener, Prekenlitteratur, Helgenlegender, Nidaros, Islands lærde, De første norske historieskrivere, Kongemakten og litteraturen, Sverres saga, Tale mot biskopene, Danskernes ferd til Jerusalem, Ågrip og Norrønsk litteratur, Sagaene om Olav den Hellige, Tingøyrar-munkene skriver om Olav Tryggvason, Sagaverker, Mellom Sverre og Håkon Håkonsson, Fagrskinna, Høvisk oversettelseslitteratur, Sturlungetiden, Snorre Sturluson, Snorres Edda, Islendingesagaer, Norrøn poesi, Skaldediktning, Skaldekvad, Harald Hårfagre og norske skalder, Islandske fyrsteskalder år 1000 og senere, Norske skaldedikter fra 1000 tallet, Skaldevers fra Bryggen i Bergen, Eddadiktningen, Gudedikt og Voluspå og Havamål og Heltedikt, Volundkvadet og Helgediktene, Hamdesmål, Brynhild og Gudrun, Fornaldarsagaer, Magnus Lagabøter og litteraturen, Senmiddelalder, Brevlitteratur, Skriftkultur og muntlig trasisjon, Knittelvers og ballader,
Bind 1: Unionstiden med Danmark og litteraturen: Reformasjon og humanisme, Bergens kapitelsbok, Stavanger kretsen, Luther, Oslo humanistene, Hamarkrøniken, 1600 tallet og senrenessansen og barokken, Kunstdiktning, Oldtidsforskning, Språkvitenskap, Eneveld
Bind 1: Unionstiden med Danmark og litteraturen: Reformasjon og humanisme, Bergens kapitelsbok, Stavanger kretsen, Luther, Oslo humanistene, Hamarkrøniken, 1600 tallet og senrenessansen og barokken, Kunstdiktning, Oldtidsforskning, Språkvitenskap, Eneveldet, Tormod Torfæus, Preken og oppbyggelseslitteratur, Petter Dass, Folkelesning og folkediktning, 1700-tallet og fornuft og følelse, Barokk og klassisisme, Opplysningstiden, Ludvig Holberg, Komediedikter, Pietismen og diktningen, Historikeren og moralfilosofen, Johan Herman Wessel, Latindannelse og senklassisisme,
Bind 2: Fra Wergeland til Vinje - Slekten fra 1814, Norges oppstandelse fra sin grav, Teaterliv, Språket, Romantikken og Norge, Poeter og litterater, Storm og Munch og Schwach og Bjerregaard, Maurits Hansen, Henrik Wergeland, Hans europeiske romantikk, Fr
Bind 2: Fra Wergeland til Vinje - Slekten fra 1814, Norges oppstandelse fra sin grav, Teaterliv, Språket, Romantikken og Norge, Poeter og litterater, Storm og Munch og Schwach og Bjerregaard, Maurits Hansen, Henrik Wergeland, Hans europeiske romantikk, Fra Ida til Stella, Kjærlighet og himmelflukt i norsk diktning, Folkeopplysning og bondereisning, Lyrikk og Dramatikk, Arbeiderklassen, Forskning og filosofi, Den engelske lods, Jødinden, Jord og Himmel . siste dikt, Kulturbrytninger i 1830 årene, Nasjonalromantikk og Nasjonalrealisme, Johan Sebastian Welhaven, Ungdom og vennskap, Kunstsyn, Norges Dæmring, Realisme og klassisisme, Andreas Munch, Jørgen Moe, Barndommens eventyr, P.C. Asbjørnsen, Barnediktning, Lesebøker, Camilla Collett, Ivar Aasen, Folkediktinga blir almenkultur, Asbjørnsen og Moe, Faye og nasjonalromantikken, Nynorsk, Segner
Bind 3: Fra Ibsen til Garborg - Samfunn og kulturkamp og diktning, Generasjonen og ideene fra 1848, et nytt samfunn i emning, Nye og gamle samfunnsklasser, Kampen for folkestyre og nasjonal selvstendighet, Dannelsen og Folket, Liberalisme og individualism
Bind 3: Fra Ibsen til Garborg - Samfunn og kulturkamp og diktning, Generasjonen og ideene fra 1848, et nytt samfunn i emning, Nye og gamle samfunnsklasser, Kampen for folkestyre og nasjonal selvstendighet, Dannelsen og Folket, Liberalisme og individualisme og gryende sosialisme, Kamp om tro og viten, Ny dikterslekt, Realisme og naturalisme, Kritikk og forskning, Norske bøger på dans forlag, Ibsen og Bjørnsons norske scener, Bjørnstjerne Bjørnson, Bondefortellinger, Thrond og Synnøve Solbakken, Arne en glad gut og faderen, Idyll eller virkelighet, Innlegg for bonden, Teater og Giftermål og første politiske strid, Italia, Historiedrama, Kong Sverre og bondereisningen, Sigurd Slembe, Maria Stuart i Skotland, Grundtvigianisme og folkelig politikk, Problemdrama og samtidsfortelling, Fiskerjenten og vår første konstnerroman, Lyrikk og dikte og sange, Arnljot Gelline, Fra Grundtvig til Brandes, Venstrepolitikk og signalfeide, Bjørnson og det moderne gjennombrudd, Sannhetskrav og samfunnsmakt, Kjønnsmoral og kvinneprotest, Magnhild og Leonarde og en hanske, Det flager, Geografi og kjærlighet, På guds veje, Over ævne og det første drama om Klassekampen, Paul Lange og Tora Parsberg og andre skuespill, Henrik Ibsen - Utenfor det gode selskap, Fra sagndrama til samtidskomedie, Kongsemner, Brand og Peer Gynt, Kejser og Gallilæer, Samfunnet på scenen, Ibsen og Brandes og lik i lasten, En folkefiende og Vildanden, Mennesker og Menneskestemninger og menneskeskjebner, Rosmersholm og Fruen fra Havet og Hedda Gabler og dommen over seg selv og Bygmester Solness og Lille Eyolf, Det moderne dramats rom, Dikterne som skapte den norske roman - Jonas Lie, Kritisk realisme, Kristian Elster, Alexander kielland, Garman og Worse, Kiellandsaken, Amalie Skram og kvinner og kjærlighet og Hellemyrsfolket og naturalismen, Arne Garborg - Garborgs diktning i 80 årene, Bondestudentar, Oppgjør med dekadansen, Haugtussa i 90 årene, I Helheim, Knudaheibrev, I lys og skygge av de store - Magdalene Thoresen og Kristofer Janson, Elias Blix, Bohemen - Hans Jæger, Fra Kristiania-Bohemen, Impressionisten, Christian Krohg, Gabriel Finne, Gullalder og ettertid, Den industrielle revolusjon startede denne tid i litteraturen
Bind 4: Fra Hamsun til Falkberget: Generasjonen fra 1890-årene, Reaksjon mot liberalisme og demokrati, Angst og fremmedgørelse i lag med teknologiens frammarsj, Kampen mot fremskrittstroen, Sjælelivet er komplisert, Mennesket og individet, Orientalisme og
Bind 4: Fra Hamsun til Falkberget: Generasjonen fra 1890-årene, Reaksjon mot liberalisme og demokrati, Angst og fremmedgørelse i lag med teknologiens frammarsj, Kampen mot fremskrittstroen, Sjælelivet er komplisert, Mennesket og individet, Orientalisme og Naturoppfatning, Den gåtefulle kvinnen, Nyromantikken og nyidealismen, Lyrisk drama og lyrisk prosa, Den nye folkelitteraturen og det pikante eventyr, Gunnar Heiberg, Nils Collett Vogt, Vilhelm Krag, Sigbjørn Obstfelder - vår første modernist, Knut Hamsun den Store utfordrer borgerskapet, Hamsun blir epiker, Hamsun og utreisen, Bitterhet og lede, Hans E. Kinck, Hermann Ek og det splittede sinn, Mystikk og tradisjon - Tryggve Andersen og Thomas P. Krag og Arne Dybfest,
Bind 4: Ragnhild Jølsen og Hulda Garborg, Gabriel Scott, Sigrid Undset, Johan Falkberget, Ein ny realisme, Grenda og Verda, Jens Tvedt og Rasmus Løland, Vetle Vislie, Folkeliv i Agder og Hardanger, Olav Duun og Sven Moren, Juvikfolket, Dansen gjennom skug
Bind 4: Ragnhild Jølsen og Hulda Garborg, Gabriel Scott, Sigrid Undset, Johan Falkberget, Ein ny realisme, Grenda og Verda, Jens Tvedt og Rasmus Løland, Vetle Vislie, Folkeliv i Agder og Hardanger, Olav Duun og Sven Moren, Juvikfolket, Dansen gjennom skuggeheimen, Olav Sletto, Den nye lyrikkgenerasjon - Herman Wildenvey, Olaf Bull, Ralf Hiorth-Schøyen, Alf Larsen og Kristofer Uppdal, Tore Ørjasæter, Olav Nygard og Ragnvald Vaage, Olav Aukrust og Henrik Rytter
Bind 4: kritikere og essayister, Impressionistisk kritikk, Nils Kjær, Kunsten og moralen, Radikalisme og folkelighet, Per Sivle venstredikteren, Et Norge for nordmenn, Dikterpresten Anders Hovden, Ivar Mortensson Egnund anarkist og mystiker, Hans Aanrud,
Bind 4: kritikere og essayister, Impressionistisk kritikk, Nils Kjær, Kunsten og moralen, Radikalisme og folkelighet, Per Sivle venstredikteren, Et Norge for nordmenn, Dikterpresten Anders Hovden, Ivar Mortensson Egnund anarkist og mystiker, Hans Aanrud, Jacob Breda Bull, Christian Skredsvig og maler med pensel og penn, Gullalderen i norsk barnelitteratur, Nynorske barnebøker, Ny realisme og historie og samtid, Storindustriens durende hjul, 1907 og herfra, Verdikrise, Allmuen kommer til orde - Demokratisering av lesningen og litteraturen, Peter Egge, Johan Bojer, Regin Normann, Matti Aikio - salmenes dikter, Carl Schøyen og Ole Edvart Rølvaag, Andreas Haukland, Oskar Braaten, Hjalmar Christensen, Kristian Elster, Nini Roll Anker, Sigurd Mathiesen og Johan Ellefsen,
Bind 5: Mellomkrigstid
Bind 5: Mellomkrigstid - Europa 1918 - 1940, Norsk bakgrunn, Ung rakikalisme, For og imot Freud og Hallesby og andre, Hovedlinjer i norsk litteratur 1920 . 1940, Den leste litteratur, Ukebladene og magasiner, Tidsskrifter, Oversettelseslitteratur, Arnulf
Bind 5: Mellomkrigstid - Europa 1918 - 1940, Norsk bakgrunn, Ung rakikalisme, For og imot Freud og Hallesby og andre, Hovedlinjer i norsk litteratur 1920 . 1940, Den leste litteratur, Ukebladene og magasiner, Tidsskrifter, Oversettelseslitteratur, Arnulf Øverland og stridsmannen våkner, Kjempende lyriker, De nære ting, Sigurd Hoel - kafka-eleven, Psykologi og diktning, Etter krigen, Et storverk, Kritikeren Hoel, Helge Krog, Revolusjonslytikk av Rudolf Nilsen, Ronald Fangen essayist og dramatiker, Kristendommen, Sigurd Christiansen og Jørgen Wendt-trilogien, Tarjei Vesaas og Odelsgutten som blir dikter og det store spelet, Kimen, Ingeborg Refling Hagen og Jeg vil hem att, Gunnar Reiss Andersen og tradisjon og modernisme, Nordahl Grieg og verdensseileren og fedrelandsdikter, Møtet med kommunismen, Krigen og freden, Johannes Thrap Meyer og Cora Sandel og Inge Krokann, Sjur Bygd, Ingeborg Møller, Miljø og folkeliv, Jegere og villmark og Aksel Sandemose og fra Danmark og Espen Arnakke, Bøkene om Erling Vik og Sannheten er skrevet i vann, Samfunn og psykologi og storytellere - Magnhild Haalke og Nils Johan Rud og Gunnar Larsen og Arthur Omre og Ernst Orvil og Bugge Mahrt og Sigrid Boo og Rolf Stenersen og Lars Berg og Egil Rasmussen og andre fra 30-årene, Lyrikken og Hans Henrik Holm og Aslaug Vaa og Halldis Moren Vesaas og Jakob Sande og Sveen Solheim og Kvalstrad og Emil Boyson og Rolf Jacobsen og Claes Gill, Barne- og ungdomslitteraturen fra 1914: Barnepoesi og barneviser og barnesanger og eventyr og eventyrlige fortellinger og Alf Prøysen og Thorbjørn Egner og Tor Åge Bringsværd, Dyrefortellinger, Fra fjell og fjord og fjerne farvann, Historie og spenning, Venner verden over og Aimee Sommerfelt, Annerledes enn de fleste, Voksne og barn i samme virkelighet - Einar Økland, Ungdomslitteraturen - Alf Kvasbø, Skolegang og yrke og familie og venner og de som faller utenfor
Bind 6: Vår egen tid - Fra okkupasjon til avstemning om EF, Krigsfrykten, Det gamle samfunn gjenoppbygges, Avspenning og Kald krig og gode år, Johan Borgen og Lillelord, Volden og mannssamfunnet, Odd Bang-Hansen og Finn Havrevold, Vestlandet og Alfred hau
Bind 6: Vår egen tid - Fra okkupasjon til avstemning om EF, Krigsfrykten, Det gamle samfunn gjenoppbygges, Avspenning og Kald krig og gode år, Johan Borgen og Lillelord, Volden og mannssamfunnet, Odd Bang-Hansen og Finn Havrevold, Vestlandet og Alfred hauge og Johannes Heggland og Arne Vaagen, Kåre Holt og småkorsfolket og arbeiderbevegelsens historie, Klassekamp og kjærlighetssvik og Sigurd Evensmo og Karl Martin-trilogien, Herdis og kvinnesinn og Torborg Nedreaas, Mannssinn Agnar Mykle og Pornografianklagen, Samfunnskritikk og Øivind Bolstad, Kristian Kristiansen, Lyrikerne set fra 40-årene, Inger Hagerup, Andre Bjerke, Per Arneberg og Carl Keilhau, Tor Jonsson, Ungdom og atomprotest og jan-Magnus Bruheim og Aslaug Låstad Lygre, Gunvor Hofmo og Astrid Tollefsen og Astrid Hjertenæs Andersen, Fargerike Harald Sverdrup og Ragnvald Skrede, Folkets røst og Einar Skjæraasen og Hans Børli og Halvor J. Sandsdalen og Alf Prøysen, Olav H. Hauge - europeeren fra Ulvik og fornyeren Paal Brekke, Velferdskrisen Finn Carling, Historiske Åsta holth og Ola Viker og Karin Bang og Vera Henriksen og Elisabet Dored og Terje Stigen, Jens Bjørneboe og det onde i mennesket, Utuktig skrift, Ytre fronter og Hans Breien og Olav Berkaak og Aslaug Groven Michaelsen og haavard Haavardsholm, Ebba Haslund og Solveig Christov og Finn Bjørnseth og Bergljot Hobæk Haff og så mange slags kjærlighet, Sigbjørn Hølmebakk og tre nordnorske navn, Sprengt realisme og Axel jensen og Gunnar Bull Gundersen, 60-årenes uro og Bjørk Vik og Kjell Askildsen, Blek pioner og Erling Christie, Bilde bak bilde og Jan Bull og Kate Næss, Enklere om kjærlighet og Magli Elster og Marie Takvam, Heimbygd og utsyn, Sinnets landskap og ordenes verden - Pter R. Holm og Sein Mehren, Fra hvite netter til rød fane - Arnljot Eggen og Bjørn Nilsen, Å handle er et vanskelig språk, 1966-generasjonen - Kritikk og politikk, Genrenes sammenbrudd og Tor Obrestad og Jan-Erik Vold og Einar Økland og Paal-Helge Haugen og Espen haavardsholm og Dag Solstad, Etterkrigsdrame i 25 år - Johan Borgen og mulighetene, Impulsen fra Brecht og Jens Bjørneboe og Det oppsøkende teater, Realismen holder fast - Knut Faldbakken og Tor Edvin Dahl men symbolismen var ikke død, Fremmede for hverandre - Gunnar Lunde, Fantasi-litteraturen, Kritisk holdning og Kjartan Fløgstad, De store opplagstallene etter krigen og billigbok-revolusjonen, Lavprisbøker og debattbøker og faglitteratur, Staten og litteraturen, 70-årene og 80-årene, Bøker og bokmarked, Historie i romanform, Samfunnskritikk og med spenning, Individets problemer, Kvinnens situasjon og nye veier, Lyrikken - Språket som makt og den dramatiske litteratur, Det tradisjonelle drama
Norsk litteratur - Historie og kritikk
Sjanger
Dikt . - Roman

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Norges litteraturhistorie : bd. 1-8
redaktør: Edvard Beyer

Bok · Bokmål · 1995
Norges litteraturhistorie : Bind 1
redigert av Edvard Beyer ; [billedredaksj...

Bok · Bokmål · 1991
Norges litteraturhistorie. Bd. 1-6

Bok · Bokmål · 0